170 godina postojanja OŠ „ Akademik Milenko Šušić“ u Guči

Osnovna škola „Akademik Milenko Šušić“ danas obeležava 170 godina postojanja. Na žalost, novonastala situacija, izazvana pandemijom, prekinula je sve pripreme koje su bile u toku. Učenici su sa svojim nastavnicima vredno pripremali program proslave Dana škole i obeležavanja jubileja, ali sve ovo sačekaće neke bolje dane i povratak učenika u školske klupe. Ovim putem želimo da vas podsetimo na značaj škole u našim životima, kao i na istorijat jedne od najstarijih škola u Dragačevu i da na ovaj, trenutno jedini moguć način, obeležimo svi zajedno jubilej škole. Srećan Dan škole!

Osnovna škola u Guči započela je sa radom još davne 1850. godine i to kao trorazredna, ali se od samog početka susrela sa mnogobrojnim problemima vezanim, prvenstveno, za uslove rada. U kakvom je stanju škola bila najbolje govori sledeći citat ,,U Guči je načinjeno zdanije školsko i narod celog sreza za ovo platio 17 000 groša. Ovo zdanije, istina da je novo, no tako je zlo načinjeno da su ga još sad sa direcima iznutrara podupreti morali da na učenike tavan ne padne, krov mu je kriv i tako, spram prostranstva, nisko spušten. Iznutra je takođe zlo raspoloženo: načinjene su četiri sobe i hodnik koji kroz sred zdanija ide, kujne nema nego se u hodniku, uz odžak, kuvati mora. Sobe, koje nikakve srazmernosti nemaju, nisu patosane, a i celo zdanije nije svršeno kako treba, a majstori su novce primili i otišli“.

U izveštaju o stanju škole, školske 1870/71. godine može se videti da su gučku školu pohađala 52 učenika, među kojima je bilo najviše trećaka, ali je veliki broj njih često izostajao iz škole, uglavnom zbog lošeg zdravlja. Učenici nisu imali osnovna učila i knjige, tako da je ministar prosvete zahtevao od gučke opštine da „učenicima što pre nabavi bukvare i tablice, da se postara da đaci redovno pohađaju školu i roditelji da im redovnije donose hranu i preobuku“.

U narednih deset godina škola u Guči je prolazila kroz razne faze, čak je pretilo i zatvaranje, a u izveštaju iz 1880/81.g. traži se od Ministarstva prosvete otvaranje i drugog odeljenja, jer je bilo čak 114 upisanih đaka.

Godine 1891. napravljena je nova školska zgrada, koja je imala tri učionice, kancelariju, hodnik i služiteljsku sobu.

Početkom XX veka broj učenika se povećavao, tako da je na postojećoj zgradi podignut još jedan sprat. Sprat je podignut 1928.godine od obveznica koje je škola dobila na ime ratne odštete.

U Drugom svetskom ratu škola je oštećena prilikom bombardovanja 1942. i pri tome je izgorela školska arhiva.

Posle Drugog svetskog rata osnovna škola u Guči prerasta u progimnaziju „sedmoljetku“ (Rešenje Ministarstva prosvete Narodne Republike Srbije br. 2589 od 24. jula 1946.). Od tada u ovu školu dolaze deca iz drugih sela Dragačeva pa se broj učenika znatno povećao. Škola je u to vreme raspolagala sa svega šest učionica, pa su se morale tražiti i učionice van školske zgrade.

Imajući u vidu veoma skučen školski prostor, 14. marta 1954. godine pokrenuta je akcija za izgradnju nove školske zgrade, ali bez vidnih rezultata. Isto pitanje pokreće se i 1957. godine.

Rešenjem Narodno Oslobodilačkog Odbora br.1850 od 28.aprila 1957. godine škola je prerasla u osnovnu školu obaveznu za svu decu sa njene teritorije od 7 do 15 godina.

Godine 1958. imenovan je građevinski odbor i počela je gradnja. Pošto je škola građena etapno, prvi deo urađen je 1961. i odmah useljen, a drugi deo 1963. Konačni radovi završeni su 1971. godine .

U sastavu ove škole danas rade izdvojena odeljenja Rti, Gornja Kravarica, Tijanje i Turica. Svako od izdvojenih odeljenja ima adekvatnu školsku zgradu sa prostranim učionicama, kuhinjom i sanitarnim čvorom.

Godine 1960. škola je dobila naziv Osnovna škola Guča, a već 1. januara 1963. godine odlukom Skupštine opštine Lučani, na predlog radnog kolektiva škola dobija ime komandanta Dragačevskog partizanskog bataljona, narodnog heroja Bogdana Kapelana. Od tada, škola u Guči nosi naziv „ Bogdan Kapelan“.

Naziv Osnovna škola u Guči škola nosi od 19. avgusta 2004. godine.

Osnovna škola u Guči počela je sa radom 1962. godine.
Nedavno, tačnije 10.06.2013. godine, škola je dobila novo ime, sada se sa ponosom izgovara OŠ „Akademik Milenko Šušić“.

Lučani Info / Radio D