Bližimo se velikom danu za pet opština na zapadu Srbije: Sa akumulacije Svračkovo snabdevaće se pola miliona ljudi vodom, nema više sušnih godina za stanovnike i poljoprivrednike

Na brani i akumulaciji „Arilje-profil Svračkovo”, montirana je čelična pasarela u cilju povezivanja vodozahvatne kule sa levom obalom reke Rzav, odnosno sa krunom brane.

Radovi se sprovode u okviru realizacije projekata „Izgradnja brane sa akumulacijom Arilje-profil Svračkovo”. Radovi na ovom projektu su započeti još 2012. godine. Projekat se finansira iz budžeta Republike Srbije, preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direkcije za vode.

”Danas spajamo vodozahvatnu kulu sa telom brane. Vodozahvatna kula koja treba da snabdeva nekih 500 000 ljudi u gradu Čačku, Arilju, Požegi, Lučanima i Gornjem Milanovcu. U narednih četiri i po do pet godina, 500 000 ljudi će piti kvalitetnu vodu. Vlada Republike Srbije izdvaja sredstva za izgradnju ovog objekta. Znate sami, izgradnja ovog objekta počela je 2011. godine. Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode je preuzelo ovu investiciju u aprilu prošle godine. Prošle godine smo realizovali preko 700 miliona u izgradnji ovog objekta. Za tekuću 2022. godinu, Vlada je izdvojila milijardu i dvesta miliona dinara. Lokalne uprave participiraju u iznosu od 8 odsto.

Ideja Vlade Republike Srbije je da ovaj objekat završimo za četiri i po do pet godina maksimalno i da omogućimo, prvo da ljudi piju kvalitetnu vodu, drugo da omogućimo biološki minimum tokom letnjih meseci kada imamo male vode. Treće, biće ovde jedna mala hidrocentrala koja će proizvoditi koliko bude mogla struje tokom godine i četvrta, ne manje bitna uloga jeste u sprečavanju poplavnih talasa i zaštita svih mesta koja se nalaze nizvodno od ove akumulacije. Vrednost radova na kraju, kada budemo završili objekat biće negde izmedju 93 i 95 miliona evra. Ovo je jedna od najvećih investicija, sem autoputa, koji prolazi kroz ovaj deo Srbije i povezuje ove četiri opštine i grad Čačak.

Ovo pokazuje da Vlada Republike Srbije brine o svim svojim građanima i da će omogućiti da ljudi ovde žive kvalitetnije, da njihove porodice ostanu ovde, da se razvijaju, naravno uz autoput koji prolazi kroz ovaj deo i koji približava Beogradu i drugim delovima Srbije sva ova mesta. Ova akumulacija će učiniti da ljudi ovde žive mnogo bolje”, rekao je Goran Puzović, direktor JVP „Srbijavode”.

Puzović navodi da će za pet godina ova akumulacija biti puna, nakon čega će biti izgrađen magistralni cevovod koji će akumulaciju spojiti sa fabrikom vode.

„Ovo je jedan od većih objekata koji se gradi u ovom delu Srbije. Ukupna zapremina brane će biti 27 miliona kubika, od toga će preko 20 miliona kubika biti raspoložive vode za zadovoljenje svih ovih potreba o kojima sam ranije govorio. Visina brane je 68 metara, što znači da spada u red visokih brana. Mi ćemo za otprilike dve do tri godine početi da čistimo kompletan prostor u akumulaciji, tako da kada kažemo pet godina, očekujemo da za pet godina brana bude puna i da nakon toga počnemo da gradimo i magistralni cevovod koji će spojiti branu sa starim vodozahvatom i ovu vodu transportovati do fabrike vode”, rekao je Puzović.

Član Privremenog organa opštine Lučani, Vesna Stambolić istakla je važnost ovog projekta pri zaštiti od poplava koje su ugrožavale, ne samo Lučane već i druga mesta uz reke koje se slivaju u Zapadnu Moravu.

„Završetkom ove brane i vodozahvata „Svračkovo”, pet opština i grad Čačak biće obezbeđene sa dobrom, kvalitetnom i pijaćom vodom. Tako da, zahvaljujući ovoj brani neće biti ni letnjih restirkcija u vreme suše, ali ono što je meni posebno važno pored ovoga što će preko 500 hiljada ljudi imati zdravu pijaću vodu, je to što će ova brana omogućiti i značajan stepen zaštite od plavljenja. Mi u opštini Lučani smo imali situaciju da kada se steknu takvi hidrološki uslovi da su velike padavine i da se u više reka, do sliva Zapadne Morave podigne nivo i napravi velike poplave. Zahvaljujući državi koja je prepoznala vrednost i važnost jednog ovakvog objekta, jer ovo je jedan od većih projekata u Zapadnoj Srbiji, rešiće se brojna pitanja. JVP „Srbijavode” je preduzeće koje zaista maksimalno i stručno i radno završavalo i izvršavalo sve ono što je činilo izgradnju ovog projekta koju su pratili brojni tehnički problemi. ”, rekla je Vesna Stambolić.

Lučani Info / Radio D