Asfaltirana dva putna pravca u mesnoj zajednici Krstac u ukupnoj dužini od oko 1300 metara

Asfaltirana dva putna pravca u mesnoj zajednici Krstac u ukupnoj dužini od oko 1300 metara.

Prilog: TV Telemark