Branislav Nedimović, obišao danas izgrađen nasip i crpnu stanicu na reci Bjelici

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS, Branislav Nedimović, obišao je danas izgrađen nasip i crpnu stanicu na reci Bjelici i rekao da je to simbol odbrane od poplava u našoj zemlji.

“Nakon poplava 2014. i 2016. izdat je nalog od strane predsednika Aleksandra Vučića da se problem u opštini Lučani mora rešiti. Pristupljeno je hitnim radovima i kao rezultat imamo sigurnost da se scenario iz prethodnih godina više neće ponoviti. Svi meštani Lučana su sada konačno bezbedni, pa čak i da se ponovi davna 1965. godina kad su poplave bile najveće, opet smo sigurni i za 80 cm viši od mogućeg nivoa vode. Ovde nećemo stati jer nam je cilj da regulišemo i bujične potoke”, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS, Branislav Nedimović.

Direktor JP “Srbija vode”, Goran Puzović ističe da je sistem zaštite Lučana od poplava jedan od najsavremenijih.

“Nakon naloga koji smo dobili, počeli smo sa hitnom izradom sistema i sada kao rezultat imamo nasip od 1.6 km dužine, betonski zid od 770 metar, hidrotehnički tunel i crpnu stanicu. Danas je na njoj namontirana jedna pumpa kapaciteta 1,6 kubnih metara u sekundi, a u toku je nabavka i montaža još tri pumpe, pa planiramo da ceo sistem bude kompletno osposobljen do polovine januara. A za ovu investiciju iz državnog budžeta izdvojeno preko 200 miliona dinara”, izjavio je Puzović i dodao da je ovaj projekat jedinstven primer dobre saradnje svih faktora.

“Udruženim snagama Vlade RS, javnih preduzeća, lokalne samouprave i privrednika iz Lučana, ovaj sistem je izgrađen. Dobrom sinhronizacijom svih smo uspeli da mešetane obezbedimo, ali i fabrike koje se nalaze u blizini. Privrednici su prepoznali značaj zaštitnog bedema i uložili sredstva, jer ipak je to manje nego saniranje šteta od poplava”, naglasio je Puzović.

Predsednica opštine Lučani, Vesna Stambolić, izrazila je svoju zahvalnost zbog urađenog nasipa, jer lokalna vlast ne bi mogla sama rešiti problem koji su imali.

“Ovo pokazuje da je Vlada RS zaista shvatila dubinu i ozbiljnost situacije u kojoj smo se našli. Pred vodenom stihijom mogla su se naći sva domaćinstva koja su naši meštani godinama gradili. Kad je predsednik Aleksandar Vučić rekao da sve mora biti hitno završeno, imali smo malu sumnju, ali pokazalo se da je urađeno sve kako je rekao. Izdvojen je veliki novac, i ovo je projekat od najveće važnosti za opštinu Lučani i naše meštane”, izjavila je Vesna Stambolić.