Dan opštine Lučani obeležen radno

Desetog juna na Dan opštine Lučani, odbornici Skupština opštine su bez ikakve svečanosti održali radnu sednicu, primereno višemesečnoj epidemiji virusa korona.

Najpre su predstavnici lokalne samouprave i SUBNOR-a položili cveće na spomenik palim borcima u Rtarima a zatim se na sednici Skupštine pristupilo razmatranju i donošenju planova rada i programa poslovanja kao i izveštaja o radu javnih preduzeća i ustanova.

Na sednici je najpre razmatranfinasijski plan Doma zdravlja Lučani za 2020. godinu, zatim izveštaji o radu Centra za socijalni rad u 2019. godini ijavnog preduzeća „Dragačevo putevi“ tokom prethodnegodine i tromesečni izveštaj o radu ovog preduzeća u tekućoj, zatim predlog programa poslovanja JKP „Komunalac Lučani“, izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Lučani,rešenje o obrazovanju opštinske Komisije za planove. Doneta je i odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine, i rešenje o postavljenju pravobranioca opštine Lučani.

Finansijskim planom Doma zdravlja Lučani predviđeno je finansiranje iz opštinskog budžeta u visini od oko sedam miliona dinara. 2.5 miliona dinara je bilo neophodno za opremanje tri kovid ambulante koje su radile u ambulantama i stacionaru tokom pandemije. Za revitalizaciju računarske opreme Doma zdravlja, neophodno je 1,2 miliona dinara, za tri agregata za napajanje električnom energijom u vrednosti preko milion dinara. Ostala sredstva su planirana za rekonstrukciju infrastrukturalne opreme Doma zdravlja.

Direktor JKP „Komunalac Lučani“ Zoran Vučićević je upoznao odbornike sa programom poslovanja ovog preduzeća u tekućoj godini, navodeći da je neophodna hitna nabavka vozila za održavanje kanalizacinih cevi kao i auta za prevoz smeća. Planom je poseban akcenat stavljen na revitalizaciju 13 pumpnih postrojenja potrebnih za punjenje 14 bazena zdrave pijaće vode. Direktor navodi da prema izveštaju iz prethodne godine preduzeće beleži minus u poslovanju od ukupno 51 milion dinara. Gubitak je uslovljen stalnim gubitkom vode i zastarelom mehanizacijom. Zadatak preduzeća je obnova vodovodne i kanalizacione mreže, kupovina novih kamiona za prikupljanje smeća i održavanje i naplata dugovanja od korisnika usluga.

Direktorka Centra za socijalni rad, Natalija Darković je informisala odbornike o radu Centra tokom prethodne godine, navodeći da je sve više izražen problem loše demografske slike opštine, najpre zbog negativnog prirodnog priraštaja kao i zbog intenzivnog odlaska mladih prema većim centrima. U izveštaju o radu se navodi da se značajno smanjuje broj stanovnika a povećava se prosečna starost stanovništva.

Neoženjenih muškaraca je 3027 a neudatih žena 1590. Broj rođene dece u 2018. godini je bio 155 a broj umrlih u istom periodu je 364. Prema uzročnosti smrti kod 364 umrlih lica u 2019. godini, na prvom mestu, u 224 slučaja su bolesti srca i krvotoka, u 70 slučaja su tumori. U izveštaju je navedeno da je broj zaposlenih u opštini ukupno 4750, od čega je 3575 zaposleno u privrednim subjektima, 780 preduzetnika i oko 390 individualnih poljoprivednika.

Na sednici je istaknuto da je 1684 korisnika usluga Centra za socijalni rad u 2019. godini što je oko 10 odsto ukupnog stanovništva. Na smeštaju u socijalnim ustanovama je 32 punoletna korisnika. Na evidenciji Centra je 276 korisnika sa invaliditetom i 96 korisnika sa pravom za tuđu pomoć i negu. Ukupan broj korisnika stalne novčane socijalne pomoći je 415.

U izveštaju o radu javnog ppreduzeća „Dragačevo putevi“ u prethodnoj godini direktor Milija Milenković navodi se da je preduzeće u okviru svojih aktivnosti obavljalo zimsko i letnje održavanje puteva i održavalo javnu rasvetu, uklanjalo sneg sa kolovoza, podasipalo puteve, vršilo obeležavanje vertikalne i horizontalne signalizacije kao i vršilo radove na održavanju puteva na teritoriji opštine Lučani. U prošloj godini jezanovljen mašinski park sa jednim kamionom nosivosti 12 tona sa svom opremom za zimsku službu.

U tromesečnom izveštaju o radu JP „Dragačevo putevi“ se navodi da je u periodu od 15. novembra do 15. marta vršeno: zimsko održavanje puteva na putevima prvog i drugog reda kao i na gradskim saobraćajnicama, posipanje agregata i soli, iskopavani kanali, uređivane javne površine, održavana korita reka i održavana javna rasveta na teritoriji opštine.

U izveštaju Opštinske uprave opštine Lučani iskazan je rad svakog odeljenja pojedinačno tokom prethodne godine. Skupština je donela i rešenje o postavljenju Milana Matijaševića, diplomiranog pravnika na mesto opštinskog pravobranioca u predstojećem periodu od pet godina, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

Lučani Info / Radio D