Danas je u Beogradu održana online konferencija “Neka pravda vlada” u organizaciji Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Poštovanje i sprovođenje principa vladavine prava je osnovni preduslov demokratskog i stabilnog društva, što je posebno važno za Srbiju u kontekstu procesa integracije u Evropsku uniju. Stoga je projekat “Neka pravda vlada” imao za cilj da okupi širu stručnu zajednicu i da ukaže građanima na potrebu razumevanja i značaja Vladavine prava i osnovnih prava (Poglavlje 23) u Pregovaračkim poglavljima Politika konkurencije (Poglavlje 8), Energetika (Poglavlje 15), Socijalna politika i zapošljavanje (Poglavlje 19), Životna sredina i klimatske promene (Poglavlje 27), Zaštita potrošača i zdravlja (Poglavlje 28).

Imajući u vidu da građani često nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima, kako zbog čestih izmena zakona tako i zbog neadekvatnog informisanja javnosti, što realizaciju tih prava dovodi u pitanje, potrebno je kontinuirano unapređivati obaveštenost građana o njihovim pravima i o raspoloživim mehanizmima za zaštitu tih prava. Nacionalni konvent upravo radi na tome i članice naših Radnih grupa svojim brojnim aktivnostima i projektima nastoje da to stanje unaprede. Sve aktivnosti projekta “Neka pravda vlada”, kao i ove završne konferencije, usmerene su u tom pravcu.

Kako sve ne bi ostalo „samo na papiru”, želeli smo da diskutujemo o tome zašto je vladavina prava najvažnije poglavlje u pregovorima sa EU i kako na svakodnevni život građana, životni standard, poslovanje privrede i ukupan razvoj naše zemlje utiče nedostatak vladavine prava u bilo kojoj politici.

Uvodno izlaganje održala je Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU koja je istakla da su okupili preko 760 organizacija civilnog društva u 25 radnih grupa Nacionalnog konventa o EU i oformili 5 međusektorskih radnih grupa. Nacionalni konvent o EU je povezao različita pregovaračka poglavlja čiji sadržaj deluje prilično izolovano, pokazujući time da veza između njih zaista postoji i da nema promene u jednom pregovaračkom poglavlju, ako nema pomaka, u ovom slučaju u poglavlju 23, a to je vladavina prava.

Na otvaranju konfrencije govorio je  Nj. E. Gilles Beschoor Plug, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori i tom prilikom istakao da je ponosan što je Ambasada Kraljevine Holandije podržala ovaj projekat, upravo zbog toga što ovakve aktivnosti pomažu da vladavina prava ostane na dnevnom redu, gde se visoko kotira. Dodao je “Vladavina prava je sastavni DNK politike Holandije i jedan je od temelja našeg angažmana u Srbiji, regionu i Evropskoj uniji”.

Aleksandar Momirov, stručnjak iz oblasti vladavine prava, Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori naveo je da program MATRA, kroz koji je ovaj projekat podržan, traje još od 1993. godine. Fokus je oduvek bio na jačanju civilnog društva i zdravom dijalogu između društva i vlasti, a što se tiče ovog regiona, osim navedenog fokus je i na pristupanju Evropskoj uniji.

Na konferenciji je govorila i Jovana Spremo, koordinatorka Konventove Radne grupe za poglavlje 23, YUCOM koja je istakla da su oni mapirali osnovna prava koja su potencijalno ugrožena, kao i problem s kojima se osobe mogu susresti prilikom zaštite svojih prava u oblastima kao što su  politika konkurencije, energetike, socijalne politike i zapošljavanja, zaštite životne sredine, zaštite potrošača i javnog zdravlja. Nakon toga su mapirali institucije koje su u državi zadužene za sprovođenje vladavine prava, koje mogu biti aktivnije kada je u pitanju praćenje napretka vladavine prava u navedenim oblastima. 

Lučani Info / Color Media Communications