Deonica državnog puta II A reda broj 181, Kratovska stena – Lučani – Guča ponovo prohodna

JP „Putevi Srbije“ obaveštava građane da više nije na snazi potpuna obustava saobraćja na deonici državnog puta II A reda broj 181, Kratovska stena – Lučani – Guča.

Do završetka radova na sanaciji – stabilizaciji useka puta i odstranjivanju stenske mase na lokalitetu „Liška stena“, u zoni radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Kretanje vozila je regulisano semaforom.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.