Finansijska pomoć UNICEF – a ugroženim porodicama

Crveni krst opštine Lučani je završio podelu bankarskih kartica sa novčanom pomoći za 75 porodica na teritoriji opštine. Donator novčane pomoći je UNICEF i realizuje se u 30 opština u Srbiji u okviru projekta „Ublažavanje efekata pandemije COVID 19 na socijalno-ekonomski status dece i njihovih porodica“.

Novčana pomoć namenjena je porodicama sa decom koje su u stanju socijalne potrebe i predstavlja finansijsku podršku u toku pandemije COVID 19.

Pojedinačni novčani iznosi po porodici kreću se od 20.692 dinara do 39.792 dinara. Ukupna podeljena novčana sredstva na kartice korisnika u opštini Lučani su oko dva miliona dinara. Ukupan broj pomognutih lica je 248 od čega su 152 dece. Stručnu procenu i odabir porodica je uradio Centar za socijalni rad opštine Lučani, poštujući kriterijume usaglašene sa donatorom.

Crveni krst Lučani svojom profesionalnošću uspeo je da u veoma kratkom vremenskom roku sprovede složene procedure u cilju implementacije ovog projekta. Praćenje potreba stanovnika opštine i ugroženih ciljnih grupa konstantna je aktivnost Crvenog krsta Lučani. Na bazi prikupljenih podataka i stečenog iskustva, očekuje se apliciranje za nove projekte.

Lučani Info