JKP “Komunalac Lučani“ povodom seče stabala u Lučanima

U junu 2020. godine u opštini Lučani formirana je komisija čiji je zadatak da sačini i dostavi JKP“ Komunalac Lučani“ stručno mišljenje za uklanjanje sa javnih površina stabla ili delove stabala koja su obolela, dotrajala ili oštećena, tako da ugrožavaju život ljudi, normalan saobraćaj ili okolna stabla.

Takođe zadatak komisije je i da sačini i dostavi JKP“ Komunalcu Lučani“ stručno mišljenje u vezi zasađivanja novih sadnica drveća na javnim površinama.

Predsednik komisije je Čedomir Živanović iz Lučana.

„Za seču drveća na teritoriji Lučana je pristiglo preko 30 zahteva, mi smo od toga posekli 12 stabala koja su baš ugrožavala kuće, komunalnu infrastrukturu( vodovod i kanalizaciju) i pravila veliki hlad u stambenim objektima. Uz sve zahteve za seču imamo odobrenja stambenih zajednica potpisana od strane stanara za seču. Danas je pristigao novi zahteh za sečenje u Omladinskoj br.12, a komisija će utvrditi da li je potrebna seča ili će se samo izvršiti orezivanje. Gde god bude postojala mogućnost da se očuva stablo, vršiće se samo orezivanje. Sve stambene zajednice koje su podnele zahtev za seču, dužne su da uplate iznos za nabavku tri nove sadnice JKP“Komunalcu Lučani “ za pošumljavanje.

Za pošumljavanje su planirani delovi pored stepeništa ka Novoj koloniji, kao i deo Stare kolonije sa oko 300 sadnica. Vrednost tih sadnica je oko 500 hiljada dinara. Za pomoć u nabavci tih sadnica obratili smo se privrednoim subjektima iz Lučana: MB „Namenskoj“ , „Maksimi“, „Hidrokomercu“, „Aurori“ i „Panekspresu“. Planiramo da napravimo akciju pošumljavanja dobrovoljnim radom, pri čemu bi JKP “Komunalac Lučani“ pripremilo rupe za sadnju. Stručna služba „Srbijašume“ će obezbediti tražene sadnice u skladu sa našim zahtevima“, rekao je Čedomir Živanović, predsednik Komisije.

Lučani Info