Manji porez za poljoprivredno zemljište

U Lučanima je danas održana 78. sednica Opštinskog veća opštine Lučani na kojoj je doneta odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Lučani kojom je ovaj put značajno umanjen porez za poljoprivredna zemljišta koja su do sada bila u prvoj zoni. Naime, opština Lučani je u prethodnoj godini zabeležila promet zemljišta, i do tri puta većoj ceni od dosadašnje,a za namenu auto put ili industrijsku zonu.

Prema zakonskoj regulativi to bi značajno podiglo cenu poreza za poljoprivredno zemljište u tim delovima naseljenih mesta, a to su: Dljin,selo Lučani,selo Guča,Đerać, Krstac, Lisice i Turica. Zato je Opštinsko veće zauzelo stav da se navedena područja prenesu iz prve u drugu zonu i samim tim,za ova poljoprivredna zemljišta se značajno umanji pripadajući porez.

Inače, na teritoriji opštine Lučani se određuju četiri zone,a u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima,saobraćajnoj povezanosti i delatnostima.

Odlukom se određuje zona jedan koja obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na području naseljenih mesta gradskog karaktera i to:

  • Zona jedan: Lučani (varošica), Guča (varošica), deo naseljenog mesta Dljin, naseljeno mesto Lučani, odnosno industrijska zona.
  • Zona dva obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na području naseljenih mesta: Lučani (selo), Guča (selo), Dljin, Đerać, Krstac, Lisice, Puhovo, deo naseljenog mesta Turica, deo naseljenog mesta Viča, deo Kotraže.
  • Zona tri obuhvata nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji naseljenih mesta: Deo sela Lučana, sela Guče, Viče, Kotraže, Turice, Krivača, Goračići, Grab, Vučkovica, Milatovići, Guberevci, Tijanje, Zeoke, Rti, Donja Kravarica, Gornja Kravarica, Živica, Rogača, Lis, Markovica, Negrišori i Rtari.
  • Zona četiri: obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji naseljenih mesta Dučalovići, Kaona, Gornji Dubac, Donji Dubac.

Na 78.sednici Opštinskog veća usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta opštine Lučani za period 01.01. – 30.09.2021. godine u kojem je ostvaren budžetski suficit od 13 miliona dinara, a opština Lučani nema kreditnih zaduženja. Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Lučani u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 557.467.923 dinara i veći su za 23,14% u odnosu na isti perid 2020. godine. Najveći deo prihoda čine poreski prihodi 65,89% i transferi 26,98%.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar-septembar 2021. godine iznose 544.592.161 dinara i manje su izvršeni u odnosu na plan za 19,6%. U odnosu na isti period 2020. god. veći su za 5,06%, a najveće učešće u ukupnim rashodima i izdacima imaju bruto plate budžetskih korisnika 16,96%, održavanje puteva 9,90%, dotacije i transferi 7,59%, tekuće subvencije za poljoprivredu 4,55%,održavanje javnih površina 5,23% u odnosu na ukupne rashode i izdatke.

Na sednici su usvojeni izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP „Rzav“ Arilje i JKP „Duboko“ Užice za period 01.01. – 30.9.2021. godine.

Usvojen je i predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Lučani. Data je saglasnost na izveštaj o radu predškolske ustanove „Naša radost“ Lučani za radnu 2020/21 godinu, usvojen godišnji plan za 2021/22 godinu, kao i razvojni plan ove ustanove za period 2021-2024 godine.

Lučani Info / Radio D