Mladost u šezdesetim

Izložba „Mladost u šezdesetim” / SKC Kragujevac / utorak, 16. jun. 2020. u 20h.

Umetnici/e: Milica Đorđević, Slobodanka Milošević, Vojislav Nedeljaković, Sreten Vuković i Uroš Pavlović

Kustoskinja: Slađana Petrović Varagić

„Mladost u šezdesetoj“ je višegodišnji kolektivni istraživačko-umetnički projekat grupe umetnica, umetnika i kulturnih radnika koji se bavi istraživanjem emancipatorskih poduhvata jedne zajednice, sagledane kroz procese nastanka, razvoja i nestanka njene najveće fabrike tekstila – „Mladosti“.

Posleratna industrijalizacija društva u bivšoj Jugoslaviji stvorila je specifične načine života, uticala na afirmaciju i emacipaciju žena untar manjih patrijarhalnih i ruralnih sredina. Fabrika „Mladost“ u Požegi, poput brojnih fabrika širom Jugoslavije, predstavljala je osoben socijalistički mikrokosmos, stvarajući među svojim radnicama specifičan osećaj pripadnosti, solidarnosti i važnosti sopstvene uloge u sveopštem razvoju društva. Kasniji procesi deindustrijalizacije i zatvaranja fabrika degradirali su decenijama uspostavljane vrednosne okvire, a generacije radnica koje su nosile borbu za status „radne žene”, danas bolno prihvataju saznanje da njihova žrtva nema vrednost za današnje i buduće generacije.

Tragajući za vremenom mladosti projekat „Mladost u šezdesetoj“ transponuje sećanje na emacipatorske poduhvate posleratnog jugoslovenskog perioda u polje savremene umetnosti, nastojeći da u današnjem kontekstu dekodira kulturno nasleđe jedne mikrozajednice i otvori prostor kritičkog razmišljanja unutar postojeće sociokulturne stvarnosti.

Na izložbi „Mladost u šezdesetim“ biće predstavljeni radovi umetnika i umetnica iz Požege – Milice Đorđević, Slobodanke Milošević, Vojislava Nedeljkovića, Sretena Vukovića i Uroša Pavlovića. Kustoskinja izložbe i autorka projekta je Slađana Petrović Varagić.

O „Mladosti“:

Fabrika „Mladost“ trikotaža i konfekcija Požega bila je jedna od većih i značajnijih fabrika tekstila na tržištu nekadašnje Jugoslavije. Sve do kraja osamdesetih godina 20. veka upošljavala je oko 1200 radnica/ka i bila je „najuspešnija radna organizacija u požeškoj opštini i jedna od boljih među konfekcionarima Srbije“, kako su pisale Večernje novosti 1988. godine. U proizvodnom objektu koji se prostirao na 8500 m2 nalazile su se stotine šivaćih mašina na kojima su radile žene iz Požege i okoline, šijući tekstilne proizvode za jugoslovensko tržište i izvoz (SR i DR Nemačka, Holandija, Poljska, Mađarska, Čehoslovačka). Kraj 2007. godine „Mladost“ je dočekala u dugovima i sa svega deset radnika. Privatizovana je 2008. godine. Nekadašnja „šivara“ – najveća proizvodna hala „Mladosti“ danas je kineski tržni centar.

Lučani Info / Radio D