Od danas duže radno vreme maloprodajnih objekata

Privredna komora Srbije saopštila je danas da maloprodajni objekti u Srbiji od danas mogu produžiti radno vreme, i to na sledeći način:

• Ponedeljak – četvrtak od 07,00 do 17,00 časova
• Petak: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova.
• Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Ova preporuka stupa na snagu odmah.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

Lučani Info / Radio D