Odbornici rebalansom usmerili sredstava za puteve i završetak sportske sale

Odbornici Skupštine opštine Lučani su na svojoj sednici, održanoj 7. septembra u Guči, posebnu pažnju posvetili razmatranju i usvajanju rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim su hteli da postignu maksimalno odgovoran odnos prema trošenju budžetskih sredstava nakon pandemije koja je bitno usporila privredune tokove i samim tim usporila operativni opštinski budžetski sistem.

Naime, odbornici su doneli odluku da se troškovi u svim javnim preduzećima i Opštinskoj upravi smanje isključivo na osnovne, dok su potpuno ukinuti planirani troškovi za organizaciju Sabora trubača i drugih manifestacija u opštini Lučani, jer su odložene sve manifestacije u 2020-oj godini zbog korona virusa. Ovom odlukom, odbornici su preusmerili dodatnih 15 miliona za asfaltiranje puteva uz učešće građana po modelu dva prema jedan, kako bi se nastavila realizacija cilja da se što više puteva stavi pod asvalt a što manje zasipa šutom. Takođe, ovim rebalansom je usmereno novih osam miliona za opremanje sportske hale u Lučanima koja se intenzivno privodi nameni, kao i dodatnih sedam miliona za projektovanje i uređenja opštinskih vodotokova prvog i drugog reda i za projektovanje uređenja reke Bjelice u Guči nizvodno od Srednje škole.. Preusmereno je i triipo miliona dinara za završetak vodovoda u Lisicama kao i milionipo dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije za osnovne škole.

Skupštinski odbornici su na ovoj sednici, između ostalog doneli i odluku o putevima u opštini Lučani kojom će u potpunosti zaštiti sve puteve koje su poslednjih godina asvaltirani. Naime, odlukom je definisano ograničenje nosivosti na 20 tona ukupne mase na opštinskim putevima drugog reda, kao i 15 tona na nekategorisanim putnim pravcima. Odluka je usledila nakon učestalog prisustva teških saobraćajnih mašina a koji intenzivno urušavaju i oštećuju puteve na našoj teritoriji.

Predsednik, Milivoje Dolović je na ovu temu istakao da je opština poslednjih godina, zajedno sa republikom, značajno investirala u asvaltiranje brojnih putnih pravaca u cilju savremenijeg i funkcionalnijeg života naših sugrađana i zato se mora stati u zaštitu izgrađenih puteva koji godinama nisu rađeni.

U cilju zaštite životne sredine i efikasnijeg iznošenja smeća iz brojnih zaselaka opštine, odbornici su dopunili odluku o komunalnim uslugama, tako da će JKP „Komunalac“ iznositi smeće četiri puta mesečno iz svakog zaseoka gde postoje tehnički uslovi prilaska. Za korisnike navedene usluge, kantu za smeće će obezbediti javno komunalno preduzeće.

Skupština je na svojoj sednici donela i odluku o završnom računu opštine Lučani za prethodnu godinu u kojo se navoodi godini da se u budžet slilo ukupno 671 dok su novčani odlivi bili veći i iznosili 713 miliona dinara. Pojačani troškovi su usledili zbog brojnih poplava, otkupa zemlje za izgradnju nasipa i nadoknada za nastale štete što je dovelo do konačnog deficita budžeta za 2019. godinu u vrednosti od 42 miliona koji će biti pokriven sa prihodima stečenim u prethodnim godinama.

U nastavku sednice odbornici su razmatrali i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. Ukupni prihodi koji su u tom periodu ostvareni iznose 322 miliona dinara.

Skupština je usvojila i izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje u prethodnoj godini, zatim Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji radovnih godišnjih finansijskih izveštaja ovog javnog preduzeća kao i dala saglasnost na odluku UO o pokriću gubitka u vrednosti od oko pet miliona koji će biti pokriven iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Odbornici su usvojili i šestomesečni izveštaj o radu preduzeća „Rzav“ Arilje i izveštaj o radu JKP „Komunalac“ Lučani. Na sednici Skupštine, između ostalog, doneta je i odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu, parcele broj 932/1 KO Guča u površini od 27 ari, radi proširenja gradskog groblja u naseljenom mestu Guča, budući da na navedenom groblju više nema mesta za sahranjivanje.

Lučani Info