Održan sastanak Poslovnog odbora za izgradnju brane i akumulacije „Arilje – profil Svračkovo”

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, utvrđeno je da u ime i za račun Republike Srbije JVP „Srbijavode” vrši investitorska prava na realizaciji projekta „Izgradnja brane sa akumulacijom Arilje – profil Svračkovo“, navodi se na zvaničnoj FB stranici gradonačelnika Čačka.

Tim povodom u održan je sastanak Poslovnog odbora u Čačku, kom su prisustvovali predstavnici JVP „Srbijavode“, grada Čačka, kao i predstavnici oština Gornji Milanovac, Lučani, Arilje i JP „Rzav“, kao dosadašnji nosilac investitorskih prava.

Nakon uvodnih reči predstavnika JVP „Srbijavode”, kao novog investitora predmetne investicije, pristupilo se analizi i pregledu radova na realizaciji objekta, odnosno predstavljen je izveštaj o trenutnom stanju investicije. Nakon toga, izvršena je procena vrednosti, planirana dinamika radova i precizirani su naredni koraci u realizaciji kompletnog projekta.

U pitanju je komplekasan i zahtevan objekat, kako po svojim tehničkim karakteristikama, tako i po veoma teškim i složenim geološkim i geofizičkim uslovima samog profila gde se izvode radovi. Završetkom ovog graditeljskog objekta, ovaj sistem će biti centralno mesto za vodosnabdevanje čitave Zapadne Srbije.

Osnovni razlog za ovakvu promenu prenosa investitorskih prava sa JP „Rzav” na JVP „Srbijavode” jeste efikasnija realizacija i pojačana dinamika radova, obzirom da je Vlada Republike Srbije ove godine značajno uvećala nivo finansijskih sredstava za izgradnju brane “Svračkovo”, sa dosadašnjih 400 miliona dinara na 700 miliona dinara planiranih u 2021. godini.

Lučani Info / GZS / Foto: Facebook