Održana 28. sednica Skupštine opštine Lučani

U Guči je održana 28. sednica Skupštine opštine Lučani na kojoj je od 39 prisutnih odbornika sa 32 glasa za i 7 glasova protiv usvojen predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Lučani za 2018.godinu. Prvim rebalansom budžeta u ovoj godini planirani su prihodi u iznosu od 746 miliona dinara, dok su planirani rashodi u uznosu od 772 miliona dinara. Bilans je najviše povećan preduzeću „Dragačevo putevi“ kao i JKP „Komunalac“. Rebalansom će više novca dobiti i Dečji vrtić „Naša radost“, Dom zdravlja Lučani za sanaciju ambulante u Goračićima, osnovna i srednja škola u Lučanima, kao i sredstva javnog informisanja.

Na 28.sednici SO usvojen je predlog Statuta opštine Lučani koji je usklađen sa Zakonom o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Ovaj predlog Statuta prošao je javnu raspravu,usvojilo ga je Opštinsko veće i nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu biće vraćen Skupštini opštine Lučani na usvajanje.Po novom Statutu naredni skupštinski saziv u opštini Lučani imaće 35 odbornika, opštinsko veće brojaće 7 izabranih i 2 člana po funkciji, predsednik opštine moći će da ima najviše dva pomoćnika za koje Statutom neće biti određeni kriterijumi o visini stručne spreme.

 

 

Odbornici SO Lučani dali su saglasnost na rebalans finansijskog plana za 2018.godinu Doma zdravlja Lučani i JP „Dragačevo putevi“, na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Komunalac“ Lučani,kao i na predlog rešenja o razrešenju i imenovanju opštinske izborne komisije u opštini Lučani.