Održana 3. redovna godišnja Skupština Udruženja Naše Dragačevo i osnovan fond za pomaganje talentovanim učenicima i studentima iz Dragačeva

U Guči je, u petak, 25. marta održana 3. Redovna Skupština Udruženja “Naše Dragačevo”.

Jednoglasno su usvojene glasovima prisutnih i elektronski prijavljenih članova sa pravom glasa, sve tačke dnevnog reda:

  1. Izveštaj o radu Udruženja za 2021. godinu;
  2. Finansijski izveštaj za 2021. godinu;
  3. Plan rada Udruženja za 2022. godinu;
  4. Odluku o formiranju Fonda za pomoć talentovanim učenicima i studentima iz Dragačeva sa Pravilnikom o radu Fonda;
  5. Odluku o imenovanju članova Uprave Fonda i Upravitelja;

Deo članova koji je bio sprečen da lično prisustvuje poslao je elektronskim putem svoje pisane izjave po pitanju tačaka dnevnog reda.

Skupštinom je predsedavao predsednik UO Udruženja Milan Parezanović, a otpočela je molitvom “Oče naš” đakona Darka Tripkovića, kao i himnom Udruženja “Sa Ovčara i Kablar”.

Člansku kartu počasnog člana Udruženja primio je Prof. dr Đorđe Alempijevići iz Beograda, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji se obratio Skupštini prigodnim govorom.

Za Upravitelja Fondom za pomaganje talentovanih učenika i studenata Dragačeva imenovan je istaknuti član Udruženja g. Nenad Tutunović, dipl. ing.elektrotehnike iz Čačka.

Bila je ovo prilika da se deo članova Udruženja koji žive od Vranja na jugu, Pariza na Zapadu i Beograda i Novog Sada na severu, okupi i razmotri različite ideje i inicijative od značaja za dalji rad Udruženja.

Udruženja nastavlja ambiciozno svoje aktivnosti, sa željom da u 2022. godini nadmaši postignuto u 2021. godini.

Lučani Info / Skupština Udruženja Naše Dragačevo