Održana pokazna vežba gašenja požara za srednjoškolce u Guči

U Srednjoj školi „Dragačevo” u Guči, održana je pokazna vežba, koja se realizuje u okviru praktične nastave Taktika gašenja požara za obrazovni profil Tehničar za zaštitu od požara.

Učenicima je u saradnji sa pripadnicima profesionalne vatrogasne jedinice iz Guče prezentovano kombinovano vatrogasno vozilo i vatrogasna oprema koja predstavlja sastavni deo vozila. Učenici su se upoznali sa delovima vatrogasne uniforme, sa izvođenjem celokupne akcije gašenja požara, koja podrazumeva proces od prijema vesti o požaru do samog gašenja požara.

Zahvaljujući dobroj saradnji škole sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom učenicima će biti omogućena i poseta prostorijama vatrogasne jedinice u Guči, ali i dalja praktična nastava kroz koju će se bolje upoznati sa kompletnom vatrogasnom opremom, vatrogasnim intervencijama, kao i sa svim rizicima i ozbiljnošću posla vatrogasaca.

Lučani Info / Radio D