Održana promocija knjige “Dragačevo ružom ograđeno”

Večeras je u Domu kulture u Lučanima održana promocija knjige “Dragačevo ružom ograđeno” čiji je autor Jelena Joković, etnomuzikologa iz Beograda. Obraćajući se prisutnim gostima na promociji, autorka je kazala kako ova monografija predstavlja prilog proučavanju pevačke prakse ne samo Dragačeva, već čitave zapadne Srbije. Naglasila je kako je istraživanje fokusirala isključivo na dragačevske ženske i muške pevačke grupe, lučanske opštine, ali ne i na grupe iz sela okolnih opština koje oblasno pripadaju Dragačevu.

 

 

Važnost ove knjige se ogleda u tome što predstavlja prvu značajnu studiju u vezi sa narodnom muzikom Dragačeva, posle etnomuzikološke monografije Dragoslava Devića, objavljene 1986. godine. Inače, ova knjiga je proizašla iz master rada, iz etnomuzikologije, odbranjenog 2017. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

 

 

U nastavku večeri nastupile su ženske i muške pevačke grupe, a Jelena Joković je takođe pokazala svoje pevačko umeće, kao i umeće sviranja frule i sviranja na guslama.