Održana trodnevna obuka u okviru Programa ,,Škole za 21. vek”

U prostorijama OŠ “ Akademik Milenko Šušić” u Guči održana je trodnevna obuka u okviru Programa ,,Škole za 21. vek”. Pohađali su je zaposleni OŠ “ Akademik Milenko Šušić” u Guči, OŠ “Goračići” u Goračićima, OŠ “Marko Pajić” u Viči, OŠ “Milan Blagojević” u Lučanima, OŠ “Vuk Karadžić” u Kaoni i OŠ “Kotraža” u Kotraži.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u skladu sa Memorandumom o razumevanju koji je potpisan 07.02.2019. godine sa organizacijom British Council, će tokom naredne tri godine realizovati Program ,,Škole za 21. vek”.

Cilj ovog Programa je da podrži razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja i veština rešavanja problema i programiranja u toku redovnih i vannastavnih školskih aktivnosti.

Nakon inicijalne trodnevne obuke, nastavnici će pohađati i jedan dodatni dan obuke za korišćenje mikrobit uređaja o čemu će biti obavešteni na samoj obuci, a zatim će raditi na specifičnom projektu/projektima uz podršku mentora tokom faze implementacije u školama.

U svrhu promocije veština programiranja kao ključnih veština za 21. vek, planirano je iniciranje osnivanja sekcija ili klubova za programiranje u školi uz korišćenje mikrobit uređaja. Klub će biti mesto susreta za učenike i nastavnike gde bi razmenjivali ideje i unapređivali nastavne prakse sa kreativnim tehnikama programiranja, a takođe i platforma na kojoj bi učenici razmenjivali ideje i iskustva sa svojim vršnjacima i iz drugih škola.
Obuka je realizovana u skladu sa propisanim merama zaštite od COVID-19 Vlade Republike Srbije.

Lučani Info / Radio D