Oglas za prijem dece u radnoj 2021/22 godini

Predškolska ustanova „Naša radost“ Lučani obaveštava, da će u periodu od 1-og do 20. maja 2021. godine, vršiti upis dece u obavezni pripremni predškolski program i ostale jaslene i vaspitne grupe.

Za ovu radnu godinu upis predškolaca se vrši za decu rođenu od 1. marta 2015. godine i januar i februar 2016. godine.
Roditelji/staratelji koji su već podneli prijave za upis ne moraju podnositi nove.

Zbog trenutne epidemiološke situacije primaran način za prijavljivanje dece je elektronskim putem, preko portala eUprava. Elektronsko podnošenje prijave vrši se jednostavnim popunjavanjem online obrasca na portalu eUprave, a prilaganja izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju zahvaljujući portalu eUprave. Uputstvo za prijavu možete naći na zvaničnoj internet stranici ustanove vrticlucani.edu.rs.

Zahtev za upis deteta sa potrebnom dokumentacijom može se predati lično svakog radnog dana, od 01. do 20. maja 2021. godine, u objektima „Naša radost“ u Lučanima, Radnička bb, odnosno u vrtiću „Bambi“ u Guči, Zmaj Jovina bb, na upisnici koju možete dobiti u ustanovi.

Komisija za prijem dece u radnoj 2020/21 godini održaće se 24. i 25.05.2021. godine.

Lučani Info / Radio D