Opština Lučani potpisnica međuopštinskog sporazuma o smanjenju rizika od poplava

Većnici opštine Lučani doneli su odluku o usvajanju sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave.

Sporazumom o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave potpisnici se oabvezuju da zajednički finansiraju i organizuju službu koja će u slučaju prirodnih katastrofa reagovati brzo, organizovano i profesionalno i na taj način smanjiti posledice katastrofa.

Prema sporazumu, zajednička služba ove organizacije će učestvovati u izradi planskih dokumenata, institucionalnom povezivanju, nabavci tehničkih resursa, protivplavnih sistema, sistema za obaveštavanje, opremu za zajednički situacioni centar koji će delovati na teritoriji svih potpisnica sporazuma.

Glas zapadne Srbije / Lučani Info / Foto: AP/Ilustracija