Opština Lučani, poziva građane koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda tokom juna meseca, da istu prijave

U skladu sa članom 15. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS“, broj 112/15) i Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju elementarne nepogode 05 Broj:217-5262/2020-1 od 26.06.2020. godine, Opštine Lučani, poziva građane Opštine Lučani koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda tokom juna meseca tekuće godine, da istu prijave u periodu od 01.07.2020. godine do 15.07.2020. godine.

Prijave štete se podnose isključivo preko Pisarnice u Lučanima, Jugoslovenske armije br. 5 ili u Guči u zgradi Načelstva, svakog radnog dana u vremenu od 07 do 15 časova, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Opštinske uprave u Guči i Lučanima.

Prijave upućene nakon isteka propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu neće biti razmatrane od strane Komisije.

Za sve dodatne informacije, građanke i građani se mogu obratiti Mirijani Nikolić, lično ili na broj telefona 064/811-5717svakog radnog dana u vremenu od 07 do 15 časova.

Lučani Info