Opština obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta

Shodno zaključku Vlade Republike Srbije broj 53-2561/2020 od 16. marta 2020. godine u kome se navodi:

Obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta, sprovodi se do dana prestanka vanrednog stanja.

Lokalna samouprava je u obavezi da na svojoj internet stranici objavi adrese elektronske pošte za podnošenje podnesaka građana.

Opština Lučani objavljuje ovlašćene internet adrese:
kaca.kovanovic@gmail.com opstinalucani.sefkabineta@hotmail.com

Opština Lučani / Lučani Info