”Porodične firme – stub razvoja ekonomije Srbije”, Vladimir Jovanović: Pandemija ubrzala digitalizaciju ekonomije

Konferencija “Porodične firme – stub razvoja ekonomije” održana je 16. decembra  u organizaciji Color Media Communications i Centra za edukaciju “Pro Educa”, ovoga puta u virtuelnom formatu zbog epidemiološke situacije u zemlji. Konferenciju je podržala kompanija Erste banka.

Sa predstavnicima uspešnih porodičnih firmi, velikih, malih i srednjih preduzeća u Srbiji razgovaralo se o tome kako u trenutnom stanju u zemlji donositi odluke, kako održati poslovanje, kreirati marketinške i komunikacijske aktivnosti i kako je biti žena u porodičnoj firmi.

Jedan od učesnika panela pod nazivom “Značaj porodičnih firmi i MSP za privredu Srbije” govorio je i ekspert za socijalno bankarstvo u Erste banci Vladimir Jovanović, koji je ovom prilikom bio naš sagovornik.

Po vašem mišljenju koji su bili najveći izazovi za mala i srednja preduzeća u ovoj godini koju je obeležile pandemija korona virusom?

– Pre svega, ključni izazov predstavlja očuvanje poslovanja i zaposlenih. To podrazumeva vođenje računa o likvidnosti, izmirivanju obaveza, suočavanje sa potencijalnim poteškoćama u naplati potraživanja, sa padom tražnje i prihoda, reorganizaciju rada u aktuelnoj situaciji.

Sve to je bilo posebno izazovno za firme u sektorima koji su u najvećoj meri pogođeni pandemijom, kao što su turizam i ugostiteljstvo, trgovina na veliko i malo, uslužne delatnosti, transport.

S druge strane, paket ekonomskih mera Vlade targetirao je upravo ove probleme, a sprovedene mere, od moratorijuma, preko odlaganja izmirivanja poreskih obaveza do kredita za likvidnost potpomognutih garantnom šemom, pokazale su se kao izuzetno značajne.

Takođe, skrenuo bih pažnju i na jednu dobru stvar u aktuelnoj situaciji – činjenicu da je pandemija ubrzala digitalizaciju ekonomije. Brojne kompanije, koje su bile u prilici, pokazale su veliku agilnost i prilagodile model svog poslovanja u tom pravcu. Među našim klijentima tako imamo firme koje su uz manja ulaganja ostvarile i veće prihode, zahvaljujući prelasku na onlajn trgovinu i poslovanje.

Predstavite nam kampanju „Verujem u pravu podršku“ koju je realizovala Erste banka?

– Neposredno nakon proglašenja pandemije, razmišljali smo na koje sve načine možemo da podržimo domaće firme, koje su se suočile sa izazovima koje sam gore pomenuo. Naime, pandemija je uticala na to da uspore posao, da se snalaze na razne načine i prilagođavaju ako su u mogućnosti. Podrška je posebno bila potrebna onim najmanjim, kao i onim koje su tek načinile veće korake u poslovanju.

Hteli smo da našim klijentima, mikro, malim i socijalnim preduzećima, porodičnim firmama, pomognemo da budu još više prepoznatljivi, da što više ljudi širom Srbije sazna za njih, ono što stvaraju, za njihove proizvode i priče. Pre svega nam je cilj bio da im pomognemo da očuvaju svoje poslovanje i svoje zaposlene, kao i da se osete bolje i sigurnije u neizvesnoj situaciji.

Umesto da u tom trenutku oglašavamo proizvode i usluge Banke, odlučili smo da sredstva predviđena za to usmerimo na podršku klijentima. Odabrali smo nekoliko firmi čija hrabrost, posvećenost i entuzijazam su nas zaista inspirisali.

Pripremili smo i realizovali TV i onlajn reklamnu kampanju „Verujemo u pravu podršku“, koja je tokom gotovo mesec i po dana pomogla firmama da najšira javnost sazna za njih i ono što kreiraju. Ideja nam je bila i da na taj način skrenemo pažnju na značaj podrške privredi, da insipirišemo druge da se uključe ako su u prilici i da pokrenemo vrli krug solidarnosti sa privrednicima.

Mnogi od njih su tada po prvi put stali pred kamere i ispričali svoje priče. Ustupili smo im i svoje PR kanale, društvene mreže, animirali medije da se uključe i podrže ih. Kao rezultat kampanje, njihovi proizvodi i brendovi su zaista postali vidljiviji širom naše zemlje, prodaja im je poboljšana, ostvarene su saradnje sa novim partnerima, a poslovanje je unapređeno, prošireno i, što je najvažnije – očuvano.

Kriza i vanredno stanje uzrokovali su nove standarde i zahteve u svim sektorima, na koji način se vaša kompanija suočila sa ovom situacijom?

– Baš kao što su privrednici prilagođavali poslovanje, i Banka je prilagođavala podršku koju im pruža. Od proglašenja pandemije, prioritet u radu sa privredom je da im pomognemo da se suoče sa ključnim izazovom – da očuvaju poslovanje i zaposlene.

S jedne strane smo bili u stalnom, svakodnevnom kontaktu sa klijentima kako bismo znali sve o tome na koji način situacija iz dana u dan utiče na njihovo poslovanje, kakva tačno podrška im je u određenom trenutku potrebna. Paralelno s tim, aktivno smo u saradnji sa državnim instituacijama radili na osmišljavanju, a potom i sprovođenju paketa ekonomskih mera podrške.

U našoj organizaciji poslovanja, osnažili smo naš servisni centar, kako bi klijenti imali na raspolaganju pravovremenu podršku i adekvatne savete, kao i da bismo na najbolji način i efikasno u komunikaciji s klijentima dogovorili sve aspekte sprovođenja mera podrške. Brojne svakodnevne aktivnosti smo reorganizovali, kako klijenti ne bi morali da dolaze u filijalu. S druge strane, pored svih preventivnih mera, naše kolege u filijalama bile su na raspolaganju svim našim klijentima.

Promovisali smo intenzivno prednosti elektronskog i mobilnog bankarstva, omogućili klijentima da aktiviraju ili ugovore ove usluge iz svog doma. Na našem sajtu i društvenim mrežama smo intenzivno komunicirali sve ključne teme u vezi sa aktuelnom situacijom, kako bi klijenti blagovremeno dobili važne informacije.

Kakvu pomoć konkretno nudite mikro, malim i srednjim preduzećima za jačanje biznisa, kakve kredite imate u ponudi?

Program socijalnog bankarstva „Korak po korak“ je tokom čitavog ovog perioda pružao kako finansijsku, tako i edukativnu i mentorsku podršku onim koji najčešće nemaju pristup bankarskim proizvodima – startapima, socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva.

Investicionim i kreditima za trajna obrtna sredstva klijentima smo pomagali da pokrenu i razviju posao, povećaju zapošljivost, pozitivno utiču na razvoj lokalne zajednice.

I u kriznom periodu klijenti su tu vrstu podrške, kao i nefinansijsku, iskoristili i u velikoj meri uspeli da očuvaju svoje poslovanje i delovanje. Ponosan sam što je više od 95 procenata njih ostalo aktivno u ovoj situaciji. Nastavili su da razvijaju posao i da rastu, a pojedini su uspeli da izađu i na druga tržišta.

Naša podrška uključuje i konsultovanje o promeni modela poslovanja, pomoć u umrežavanju i povezivanju sa drugim preduzećima, promociju naših klijenata i onog što stvaraju.

Osim kredita za likvidnost u okviru garantne šeme, koji su naši klijenti iskoristili u značajnoj meri, pomenuo bih i dve važne saradnje koje smo u proteklim mesecim pokrenuli sa našun dugogodišnjim partnerima, međunarodnim finansijskim institucijama.

U junu smo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisali ugovore o novim kreditnim linijama u dinarima i evrima za finansiranje malih i srednjih preduzeća, i to u iznosima od 40 miliona evra i 2,2 milijarde dinara. Kompanijama su na raspolaganju dugoročni i kratkoročni krediti, a njihova namena je široka, od finansiranja investicija i obrtnih sredstava, preko likvidnosti, do revolving kredita.

Osim toga, sa Evropskom investicionom bankom ugovorili smo kreditnu liniju od 30 miliona evra za oporavak malih, srednjih i srednje kapitalizovanih preduzeća. Ova saradnja nam omogućava da ponudimo kredite onim firmama koje su pretrpele teške posledice pandemije i pomognemo im da očuvaju radna mesta, likvidnost i poslovanje. Dostupni su komanijama iz različitih sektora pogođenih pandemijom, među kojim su i trgovina na veliko i malo, hotelijerstvo, transport, hrana i piće i uslužne delatnosti. Zaista smo ponosni što je Erste Banka prva u Srbiji sa kojom je EIB započela ovaj značajan program podrške.

Kakva su vaša predviđanja za narednu godinu, sa kojim problemima će se suočavati vlasnici porodičnih firmi, kako održati poslovanje i kreirati markentiške i komunikacijske aktivnosti?

Svakako je da će se brojni ključni izazovi privrednika iz ove godine preneti i u sledeću. Međutim, precizna predviđanja nije zahvalno davati u aktuelnoj neizvesnoj situaciji. Stanje u privredi uzročno-posledično je povezano sa opštom zdravstvenom situacijom i zavisiće od njenog daljeg razvoja.

Mi ćemo nastaviti sa aktivnim učešćem u sprovođenju Vladinih ekonomskih mera podrške privredi, kao i sa stalnim unapređivanjem i prilagođavanjem naših proizvoda i usluga, i što je veoma važno – naše savetodavne i edukativne podrške klijentima.

Lučani Info / Color Media Communications