Poziv za učešće u projektu

Na osnovu prepoznatih potreba socijalno ugroženih lica u opštini Lučani i opredeljenosti opštine da uzme učešće u projektu koji sprovodi Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), a finansira Nemačko ministarstvo spoljnih poslova.

U okviru projekta “Više socijalnog kroz više ekonomskog – Socijalno-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama i lokalnim pružaocima socijalnih usluga u 4 projektne opštine u Srbiji” a, pozivajući se na sporazum o realizaciji projekta broj. 400-555/2019 od 30.12.2019, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova ugroženim porodicama, obrazovana rešenjem direktora ASB za Srbiju, dana 07.07.2020. objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova.

TEKST POZIVA

OBRAZAC PRIJAVE

Lučani Info