Predlog Veća Skupštini: Zoran Vučićević direktor JKP “Komunalac”

Nakon sprovedenog konkursa, Opštinsko veće opštine Lučani je na svojoj 36. sednici dalo predlog Skupštini opštine da za direktora JKP “Komunalac” Lučani imenuje Zorana Vučićevića iz Đeraća, na period od četiri naredne godine.

Na današnjoj sednici Opštinskog veća, donet je plan i program Turističke organizacije opštine Lučani u kome se definišu sve aktivnosti Turističke organizacije. Od promotivne do strateško – marketinškog plana, obezbeđivanje informativno propagandnog materijala, do organizovanja turističkih, naučnih i stručnih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija na teritoriji opštine Lučani. U programu se navode kulturni potencijali opštine: spomenik prirode Rćanska pećina, Sabor trubača, Sabor kumova, Dragačevski hajduk fest, Mitrovdan u Viči, Sabor roken rola u Lučanima, seoski turizam, arheološki lokaliteti “Gradina na Jelici” i “Gradina na Liškoj ćavi”, manastiri, crkve, muzeji, nadgrobni spomenici, krajputaši, sportski tereni u Guči i Lučanima , lovni i ribolovni turizam.

U programu Turističe organizacije posebno su definisane aktivnosti organizovanja 60. Sabora trubača a koji će ove godine trajati sedam dana. U okviru aktivnosti Turističke organizacije je organizovanje smeštaja i ishrane učesnika u programu i gostiju Sabora, posredovanje u iznajmljivanju smeštajnih kapaciteta, promocija i koordinacija rada kampova, izrada promo materijala, angažovanje vodiča, info pultova.

Veće je na sednici donelo i odluku o pristupanju opštine u članstvo udruženja “Pokret za decu tri plus” i Čačka. Cilj pristupanja ovom udruženje je obezbeđivanje finansijskih olakšica pri kupovini robe i pružanja usluga porodicama sa troje i više dece. Ulaskom u članstvo Udruženja, opština će godišnje za ovo udruženje odvajati oko 120 hiljada dinara za oko 400 porodica sa troje i više dece, koliko se procenjuje da ima na teritoriji naše optine.

Usledilo je i donošenje odluka o uspostavljanju, ažuriranju i pristupu podacima o imovini u javnoj svojini opštine kao i odluka o redovnom ažuriranju podataka o vrednosti imovine. Ove odluke su donete u susret realizaciji programa Eščendž 5, koji podrazumeva popisivanja sve opštinske imovine koja nije uvedena u katastar. Dobijena sredstva iz ovog programa omogućiće nam snimanje i popisivanje neucrtane vodovodne i kanalizacione mreže.

Veće je dalo saglasnost na predloženi sastav Nadzornog odbora JP “Rzav” Arilje koga čine predstavnici: grada Čačka, opštine Požega i jedan iz reda zaposlenih javnog preduzeća. Doneta je i odluka da se obezbedi 1,2 miliona učešća za realiuaciju projekta populacione politike za šta nam je država dala još šest miliona dinara. Projekat podrazumeva izgradnju soba do 140 m2 dečijeg vrtića u Guči kao i za nabavku automobila za obilazak staračkih domaćinstava.

O svemu napred navedenom, izjasniće se Skupština na sednici zakazanoj za ponedeljak, 16. mart u Lučanima.

Lučani Info