Preduzeće “Milan Blagojević Namenska” nastavlja sa prekidom rada do 03.05.2020. godine

U skladu sa Naredbom br 14. od 27.03.2020.godine i Obaveštenjem od 08.04.2020, a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja (Sl.Glasnik RS br. 29/2020) i instrukcijom Ministarstva odbrane – Uprava za odbrambene tehnologije br. 413-30 od 20.03.2020.godine, vezano za organizaciju rada i postupanje u uslovima širenja infekcije COVID 19, Radoš Milovanović, generalni direktor preduzeća”Milan Blagojević Namenska” izdaje sledeće obaveštenje:

Imajući u vidu situaciju sa pandemijom VIRUSA KORONA, Preduzeće „Milan Blagojević – Namenska“ AD Lučani, nastavlja sa prekidom rada i neće raditi ni od 21.04. do 03.05.2020.godine.

Preduzeće počinje sa radom u ponedeljak 04.05.2020.godine, u skladu sa predlozima rukovodilaca Radnih jedinica/Sektora o broju radnika koji će biti angažovani, a uz saglasnost generalnog direktora.

Koji će broj radnika biti pozvan i da li će svi raditi, zavisi od dešavanja koja su vezana za pandemiju izazvanu virusom COVID 19.

Radna jedinica Energetika će raditi po ustaljenom rasporedu za potrebe grejanja naselja Lučani, zaključno sa nedeljom 19.04.2020.godine.

Radnici Građevinske operative Radne jedinice Tehnička služba, radiće na sanaciji hidrantske mreže u koordinaciji sa Sektorom Razvoj i inženjering, u periodu od 21.04. do 03.05.2020.godine, odnosno dok ne završe posao.

Zaposleni Sektora Ekonomsko-računovodstveni i finansijski poslovi, Domaća nabavka i prodaja, Uvoz-izvoz, Pravni, kadrovski i opšti poslovi, Bezbednost i zaštita će raditi sa minimalnim brojem izvršilaca u skladu sa planom neposrednih rukovodilaca, uz saglasnost generalnog direktora.

Lučani Info / Radio D