Prihod opštine Lučani u prvih šest meseci ove godine – 350 miliona dinara

Ukupni prihodi opštine Lučani u periodu od januara do juna iznose 350 miliona dinara, što je za 25 miliona ili 7,6 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Kako je navedeno u izveštaju koje je usvojilo Opštinsko veće, u šestomesečnim prihodima budžeta najveće učešće imaju prihodi od poreza od zarada – oko 135 miliona, zatim prihodi od transfera u iznosu od 83 miliona, dok se od poreza na imovinu građana i komunalnih taksi za isticanje firmi, prihoda od prodaje dobara i usluga u budžet slilo oko 113 miliona dinara.

Ukupno izvršeni šestomesečni rashodi i izdaci u ovoj opštini iznose 337 miliona dinara. Najviše novca potrošeno je za kapitalno održavanje objekata – 57 miliona dinara, 54 za zarade budžetskih korisnika (škole, predškolske ustanove, Kulturni centar, Biblioteka, Turistička, pravobranilaštvo i organe opštine), 38 miliona za usluge održavanja puteva itd.

Lučani Info / Morava info