Pristupanje u članstvo Udruženja „Pokret za decu tri plus“

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Lučani o pristupanju u članstvo Udruženja „Pokret za decu tri plus“ iz Čačka (Sl.glasnik opštine Lučani, broj 4/2020), Opštinska uprava opštine Lučani dana 19.08.2020.godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V

Pozivaju se sve porodice ili roditelji sa troje i više dece, na teritoriji opštine Lučani, da se prijave radi dobijanja ponosne kartice Udruženja „Pokret za decu tri plus“ iz Čačka, čime bi ostvarili popust u pravnim i privrednim subjektima.

Obrazac izjave i saglasnosti mogu se preuzeti u zgradi Opštinske uprave opštine Lučani, ul.Jugoslovenske armije br.5 u Lučanima, na prijavnici ( na ulasku), i u zgradi Načelstva u Guči, Republike bb, na pisarnici ( na ulasku).

Pravo na karticu imaju porodice kod kojih su majke sa troje i više dece, od kojih je najmanje jedno dete maloletno; da su roditelji, staratelji ili usvojioci deteta koje je u porodici treće ili naredno; samohrani očevi koji se staraju o deci; da roditelji (usvojioci,staratelji) imaju zajedničko prebivalište sa maloletnom decom ili maloletnim detetom ukoliko su ostala deca punoletna.

Udruženje„Pokret za decu tri plus“ iz Čačka je u obavezi da kartice dostavi Opštini odmah po njihovoj izradi.

POZIVAJU SE SVI PRIVREDNI I PRAVNI SUBJEKTI NA TERITORIJI OPŠTINE LUČANI, DA SE UKLjUČE U AKCIJU, POTPIŠU UGOVOR SA UDRUŽENjEM, ČIME ĆE OVAKVIM PORODICAMA OMOGUĆITI ODREĐENU VRSTU POPUSTA NA SVOJU ROBU ILI USLUGE.

Lučani Info / Radio D