Privremeni most od centra Viče prema zaseoku Maričići

Nakon uklanjanja pontonskog mosta na reci Bjelici u MZ Viča, JP „Dragačevo putevi” će u narednim danima, a najkasnije do petka, postaviti privremeni most na nekategorisanom putu nosivosti do pet tona, koji vodi od centra Viče prema zaseoku Maričići.

Alternativni putni pravac je preko zaseoka Glavonjići.

Lučani Info / GZS