Ražanj – Ekološka opština. Može li i opština Lučani isto?

Opština Ražanj donela je odluku da uđe u red retkih ekoloških opština u Srbiji.

Glavni ciljevi čija je realizacija počela jesu uništavanje svih septičkih jama i uspostavljanje sistema prečišćavanja otpadnih voda.

Startovala je i edukacija građana kako da reše problem organskog otpada u domaćinstvima i realizovan je projekat regulisanja odlaganja PET ambalaže.

Opština Ražanj donela je odluku da uđe u red retkih ekoloških opština u Srbiji. Glavni ciljevi čija je realizacija počela jesu uništavanje svih septičkih jama i uspostavljanje sistema prečišćavanja otpadnih voda. Startovala je i edukacija građana kako da reše problem organskog otpada u domaćinstvima i realizovan je projekat regulisanja odlaganja PET ambalaže.

Zbog razvijene ekološke svesti, opština je odlučila da akcenat u daljem razvoju stavi na turizam. Ražanj kao turistički biser ističe veliku retkost u našoj zemlji – manastir iz IX veka (Sveti Roman). Turistima je na raspolaganju i 20 kilometara obale Južne Morave gde je opština angažovala građane sa raspoloživim kapacitetima da objedine ponudu za seoski turizam, lov, ribolov…

Čelnici ove opštine na Koridoru 10 s ponosom ističu da su jedna od najčistijih lokalnih samouprava u Srbiji, u kojoj pikavac na ulici ne može da se zadrži duže od pet minuta jer će ga radnici koji brinu o čistoći veoma brzo ukloniti.

Lučani Info / Radio D