Škola u Kaoni proslavila 150 godina rada

Svečanom priredbom obeležen je značajan jubilej, 150 godina uspešnog rada OŠ „Vuk Karadžić” u Kaoni,koja je još davne 1868. godine počela sa radom.

Nekada je imala više stotina učenika u radila je u dve smene, dok danas samo 41 učenik i 7 predškolaca. Bez obzira na mali broja učenika i zaposlenih, škola pokazuje izuzetne rezultate. Da je tako, dokaz su rezultati đaka na kraju osmogodišnjeg školovanja na završnom ispitu.