Štab za vanredne situacije održao redovnu sednicu

Danas je održana sednica Štaba za vanredne situacije na kojoj su razmatrani i usvojeni predlozi godišnjeg izveštaja o radu u 2022. godini i godišnjeg plana rada za 2023. godinu opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Lučani, zatim operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda kao i program mera za smanjenje rizika od poplava na teritoriji opštine Lučani.

U godišnjem izveštaju se navodi da su u prethodnom periodu od elementarnih nepogoda na našoj teritoriji registrovana klizišta i odroni, obilne snežne padavine, grad, poplave, nestašica vode usled sušnog perioda, požari, eksplozije. Tamo se navodi da se opština Lučani suočava sa pojavom elementarnih nepogoda pri čemu je imala saradnju sa svim relevantnim institucijama i ustanovama, između ostalih i sa fondacijom SPC „Čovekoljublje“ koja od 2014. godine pomaže kroz razne akcije ugroženom stanovništvu.

Godišnjim planom rada u 2022. godini planirano je 25 a relizovano 16 zadataka. Nerealizovani zadaci su opremanje Štaba informatičkom i telekomunikacionom opremom, obučavanje članova Štaba u Nacionalnom trening centru, popuna jedinica opšte namene. Ovi zadaci nisu realizovani zbog nedostatka kadrovskih potencijala i finansijskih sredstava. Godišnji plan rada predviđa organizaciono planske poslove, praćenje stanja u oblasti zaštite i spasavanja, neposredno praćenje stanja ugroženosti i elementarnih nepogoda i drugih nesreća, obučavanje i opemanje organa i tela za zaštitu i spasavanje, plan rada, izveštavanje i informisanje javnosti.

U izvodu iz operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Lučani za 2023. godinu se navodi da je neophodno od nadležnog vodoprivrednog preduzeća pribavljati detaljne informacije, podatke i dokumentaciju u vezi uređenja vodotokova drugog reda i zaštite od štetnog dejstva, doneti lokalni operativni plan koji podrazumeva zaštitu plavnih područja i objekata, organizaciju odbrane od poplava, održavanje vodotokova, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zaštitnih objekata na vodama drugog reda.

U okviru godišnjeg prigrama mera i radova na smanjenju rizika od poplava na teritoriji opštine Lučani u 2023. godini, utvrđene su mere i radovi na smanjenju rizika od poplava na vodama drugog reda, i to: održavanje i sanacija zaštitnih vodnih objekata na vodama drugog reda, održavanje vodotokova iz lokalnog operativnog plana, izvođenje radova na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih zaštitnih objekata, organizacija odbrane od poplava kao i evidentiranje i komunikacija učesnika.

U ostatku sednice, članovi Štaba su informisali o trenutnoj situaciji navodeći da se sve aktivnosti javnih preduzeća i ustanova za sada odvijaju bez većih problema, što znači da nema većih problema za redovan život i rad naših sugrađana u ovim zimskim danima.

Opština Lučani