TO Lučani „Dragačevo“ objavila prodaju službenog putničkog vozila

Turistička organizacija opštine Lučani „Dragačevo“ u Guči objavljuje oglas o prodaji službenog putničkog vozila putem javne prodaje: „RENAULT CLIO LIMITED 1.2”, proizveden 2017. godine, pređena kilometraža 70.662 km. Početna cena: 646.720,00 dinara.

Vozilo podleže garanciji od strane ovlašćenog porodavca HIT AUTO DOO, Beograd do pređenih 100.000 km.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena.Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica i preduzetnici.

Rok za podnošenje ponuda je 25.01.2021.godine do 10:00 časova.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Turističke organizacije opštine Lučani „Dragačevo“ u Guči, Trg Slobode bb, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 10,00 časova.

Javno otvaranje ponuda održaće se 25.01.2021. godine u 11:00 časova.

Za sve dodatne informacije zainteresovani učesnici javnog nadmetanja, mogu se obratiti Radomiru Ivanoviću na broj telefona 064/4480525, svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 14,00 časova.

Lučani Info / Radio D