U novom budžetu Lučana više novca za poljoprivredu i objekte javne namene, 100.000 za svaku novorođenu bebu

Budžet za narednu godinu je opredeljen ka značajnim investicijama i subvencijama za građane, naveo je predsednik opštine Milivoje Dolović. On je istakao da jedini cilj naše društvene zajednice mora biti unapređenje života i rada naših građana, posebno mladih ljudi koji imaju ambicije da ostanu u našoj opštini i ovde zasnuju svoje porodice.

Tako su ove godine budžetom predviđene brojne investicije i to: 65 miliona za sistemsku zamenu javne rasvete, najpre u Lučanima i Guči od čega se očekuje ušteda od 17 miliona, a zatim sledi zamena rasvete i po mesnim zajednicama. Za završetak sportske hale i parternog uređenja u Lučanima opredeljeno je 40 miliona.

Budžetom je predviđeno i 20 miliona za novorođenčad, pa će svaka novorođena beba biti darivana sa sto hiljada dinara. Za razvoj sporta je opredeljeno 15 miliona, za izradu primarnih projekata unapređenja lokalne samouprave 14,5 miliona, sedam miliona za narodnu kuhinju Crvenog krsta, sedam miliona dinara za izgradnju MZ Đerać, šest miliona za završetak vodovoda u MZ Lisicama, sedam miliona za završetak zgrade u Lučanima za raseljena i izbegla lica, pet miliona za obnovu i unapređenje crkvenih zajednica na teritoriji opštine Lučani.

Za predškolsko obrazovanje budžetom je predviđeno 93 miliona, za osnovno obrazovanje 70 miliona, za srednje obrazovanje 20 miliona, za početak izgradnje zelene pijace 15 miliona. Budžetom je planirano 42 miliona za javno preduzeće „Dragačevo putevi“, 46 miliona za JKP „Komunalac“, 24 miliona za razvoj turizama, 31 milion za kulturu.

Značajna sredstva subvencije su budžetom opredeljena za unapređenje uslova života i rada naših građana na selu.

Tako, za podsticaj poljoprivredi biće usmereno 55 miliona, što je za deset miliona više nego prošle godine, za ugradnju solarnih panela 50 odsto iznosa od ukupno tri miliona koliko je budžetom opredeljeno, za alternativne izvore vode i za akumulatore za domaćinstva. Do sada najveći iznos od 82 miliona, opredeljen je za asvaltiranje zaseočkih puteva uz učešće građana, ovaj put po modelu tri prema jedan. Tako će opština u narednoj godini finansirati tri četvrtine, dok će građani učestvovati sa jednom četvrtinom potrebnog iznosa za asvaltiranje.

Predsednik podseća da je pri izradi predloga budžeta njegov osnovni motiv bio usmeravanje sredstava ka svim funkcionalnim segmentima kvalitetnijeg života građana. „Uz republičke investicije koje se prvenstveno odnose na auto put i industrijsku zonu, verujem da će naša opština sve više biti poželjno mesto za život mladih ljudi, navodi predsednik Dolović.

Lučani Info / Radio D