U susret stvaranju održivih udruženja za jaku zajednicu

Uz puno poštovanje epidemioloških mera na snazi, prva grupa sastavljena od 12 predstavnika 6 odabranih udruženja pohađala je trodnevni edukativno-informativni modul na temu osnova poslovanja udruženja građana, od formiranja do izgradnje imidža i uspostavljanja mreže partnera od značaja. Modul je deo projekta „Održiva udruženja za jaku zajednicu“ koji Razvojni centar za mlade realizuje u partnerstvu sa Dečijim savezom opštine Raška.

Tokom modula je bilo reči o osnovnim principima administrativno-finansijskog poslovanja udruženja, podeli zaduženja u timu, izgradnji vizuelnog identiteta te komunikaciji ka ciljnim grupama, a deo fokusa stavljen je i na mapiranje aktera od značaja za dalji rad udruženja, od lokalnog do međunarodnog nivoa.

„Pravilno uspostavljanje sistema bitan je korak za kvalitetno poslovanje udruženja i njihovu održivost, i zato prvi modul obrađuje različite aspekte od značaja za izgradnju sistema, od trenutka osnivanja udruženja. Nije dovoljno samo imati želju ili ideju šta menjati u zajednici, bitno je postaviti je na stabilne osnove i stvoriti klimu u kojoj će se inicijative lakše pretvarati u konkretne aktivnosti. Naš cilj je upravo to, da podignemo kapacitete lokalnih udruženja da posluju stabilno i održivo, sprovodeći svoje ideje u delo, a upravo za dobrobit celokupne zajednice“, podelila je sa prisutnima koordinatorka projekta Aleksandra Knežević, otvarajući skup.

Koristeći metode neformalnog obrazovanja, uz rad u manjim grupama i konstanto aktivno učešće i razmene mišljenja i iskustava, polaznici su usvajali nova znanja i informacije, sa ciljem da ih u narednom periodu direktno primene u radu udruženja koja predstavljaju. Polaznici će dobiti konkretne zadatke koje će rešavati uz podršku projektnog tima, a jedan od prvih odnosiće se upravo na formiranje profila na socijalnim mrežama u cilju lakše i preciznije komunikacije sa ciljnim grupama.

Narednog vikenda prvi modul će pohađati ostatak grupe sačinjen od 12 predstavnika drugih 6 odabranih udruženja, da bi se potom jedan za drugim nastavili realizovati moduli koji se odnose na izradu projektne ideje i upravljanje projektnim ciklusom, kao i PR i stratešku komunikaciju udruženja.

Inicijativa „Održiva udruženja za jaku zajednicu“ je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske u saradnji sa Opštinom Raška.

Lučani Info / Razvojni centar za mlade