Usvojen predlog odluke o budžetu, Danica Stefanović vd direktor Doma zdravlja, Milan Bošković na čelu Komunalca

U Lučanima je danas održana 2.sednica Opštinskog veća kojoj je prisustvovalo svih 9 članova, 7 izabranih i 2 člana po funkciji, na kojoj je jednoglasno usvojen predlog odluke o budžetu opštine Lučani za 2019. godinu.

Po rečima šefa odeljenja za budžet i finansije opštine Lučani, Domke Mitrović, ukupni prihodi planirani su u iznosu od 867 miliona, dok su rashodi bilansirani u iznosu od 894 miliona dinara.Razlika od 27 miliona pokriće se iz suficita od prethodne godine.Najveći deo budžetskih prihoda očekuje se od poreza na zarade oko 274 miliona i transfera 232 miliona dinara. Nacrtom budžeta opštine Lučani za 2019.godinu za poljoprivredu je planiran 31 milion, 10.5 miliona za zdravstvenu zaštitu, 11 miliona za sport, 61 milion za osnovne, a 27 miliona dinara za srednje škole. U opštini Lučani trenutno je na snazi privremeno finansiranje, a usvojen predlog odluke o budžetu naći će se na dnevnom redu skupštinskog zasedanja koje je planirano za 25.februar. Ovo je do sada najveći investicioni budžet jer je oko 200 miliona dinara planirano za investicije rekao za radio „D“ predsednik opštine Lučani ,Milivoje Dolović.

Opštinsko veće je na 2.zasedanju usvojilo i predlog odluke o dopunama odluke o putevima, a po rečima predsednika opštine Milivoja Dolovića radi se o izmeni sistema ulaganja u asfaltiranje nekategorisanih putnih pravaca.

Na 2.sednici Opštinskog veća usvojeno je rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Doma zdravlja Lučani dr. Gordani Gašović kojoj je istekao četvorogodišnji mandat.Tadašnji Upravni odbor raspisao je u zakonskom roku konkurs za direktora Doma zdravlja, ali Skupština zbog održavanja lokalnih izbora nije zasedala pa se o ovoj odluci nije ni raspravljalo.


Na prvom Skupštinskom zasedanju u novom sazivu imenovan je novi Upravni odbor Doma zdravlja Lučani koji će ponovo raspisati konkurs za izbor direktora.Do tada za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja u Lučanima, u trajanju od 6 meseci, opštinsko veće imenovalo je dr. Danicu Stefanović iz Čačka, specijalistu psihijatrije.Opštinsko veće je razrešilo dužnosti i v.d.direktora JKP „Komunalac“ Lučani Obrada Stevanovića, takođe zbog isteka perida na koji je imenovan za vršenje ove funkcije i na mesto vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalac“ imenovalo Miloša Boškovića iz Dljina, diplomiranog građevinskog inženjera.

Opštinsko veće jednoglasno je usvojilo i predlog odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa obrazovanja i vaspitanja u PU „Naša radost“ Lučani za 2019.godinu, po kojoj će roditelji za boravak dece u jaslenim i vaspitnim grupama plaćati 4.260 dinara mesečno, što je za 40 dinara više nego u 2018., dok će pripremni predškolski program roditelje koštati 2.550 dinara mesečno, odnosno 20 dinara više nego prošle godine.Do ovog minimalnog povećanja došlo je zbog usklađivanja sa zakonom.Inače, 80% od ukupne cene boravka dece u PU „Naša radost“ u Lučanima snosi opštinski budžet, dok 20% plaćaju roditelji.

Na 2.sednici Opštinskog veća usvojen je i predlog javnog konkursa, kao i predlog obaveštenja o raspisanom javnom konkursu za popunjavanje položaja načelnika opštinske uprave opštine Lučani. Opštinsko veće je na prošloj sednici imenovalo Natašu Vujičić za v.d.načelnika. Funcija vršioca dužnosti može da traje tri meseca pa kako bi se ispoštovao zakonski rok Opštinsko veće je donelo odluku o raspisivanju javnog konkursa.Imenovana je komisija, javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Politika“, a po završetku konkursa načelnika će birati Opštinsko veće.

Na sednici OV usvojeni su izveštaji svih organizacija u oblasti sporta za 2018.godinu i zveštaji o ostvarivanju ciljeva i efekata programa organizacije u oblasti sporta u opštini Lučani za 2018.godinu. Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na revidirani preliminarni objedinjeni predlog godišnjih programa za 2019.godinu kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Lučani biće razmatran na narednoj sednici Opštinskog veća opštine Lučani.