Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Lučani

Na osnovu člana 14.stav 1 i čl.15 i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ broj 104/09 i 99/11) , tačaka 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br.15/12 i 88/18), i Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine RS (Sl.glasnik RS“ , broj 19/20) raspisanih za 26.april 2020.godine, Opštinska uprava opštine Lučani:

IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE LUČANI

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Lučani, izložen je u sedištu Opštinske uprave opštine Lučani, ul.Jugoslovenske armije br.5, prizemlje, kancelarija br.1.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Lučani mogu podneti Opštinskoj upravi svakog radnog dana u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana i subotom od 07 do 15 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 10.aprila 2020.godine u 24 časa.

Zakonom je propisano da, od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora,tačnije od 11. do 22.aprila 2020.godine u 24 časa, rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska 04.aprila 2020.godine u 24 časa podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Lučani (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana, lično u prostorijama Opštinske uprave opštine Lučani, JA 5, kancelarija br.1 kao i telefonskim putem pozivom na broj 032/515-06-07.

Lučani Info