Veće izmenilo program poljoprivrede

Opštinsko veće opštine Lučani je održalo redovnu sednicu na kojoj je najpre, doneta odluka o izmenama programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja opštine Lučani za tekuću godinu.

Po odluci Veća, program poljoprivrede se menja u delu koji omogućava povećanje sredstava za investicije poljoprivrednika u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u vrednosti od 2.5 miliona dinara. Samim tim se programom smanjuje petsto hiljada za meru: održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, milion dinara smanjuje mera: ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkuretnosti i milion dinara za meru: nabavka hrane i veterinarskih usluga za umatičena grla. Ovakav predlog odluke biće dostavljen nadležnom ministarstvu na odobravanje a zatim i iznet pred skupštinske odbornike na verifikaciju.

Veće je na sednici donelo i odluku o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu, parcele broj 932/1 KO Guča u površini od 27 ari, radi proširenja gradskog groblja u naseljenom mestu Guča, budući da na navedenom groblju više nema mesta za sahranjivanje.

U nastavku sednice, Opštinsko veće je donelo niz odobrenja za preusmeravanje javnih sredstava za započete prioritetne aktivnosti i investicije. Aproprijacije su usmerene uglavnom prema sanaciji šteta na objektima koji su pretrpeli štete usled junskih poplava na našoj teritoriji. Takođe, sredstva su usmerena i ka intenziviranju započetih asvaltiranja putnih pravaca uz sufinansiranje građana mesnih zajednica na teritoriji opštine, za finansiranje završnih radova na zgradi Centra za socijalni rad koja je nedavno u potpunosti renovirana kao i za izgradnju dečijih igrališta u Lučanima.

Veće se usaglasilo da je neophodno na putevima koji su asvaltirani u poslednjoj deceniji postaviti saobraćajne znakove sa ograničenom tonažom. Tako na putevima prvog reda biće postavljeni znakovi sa ograničenjem do 40 tona težine, na putevima drugog reda do 20 tona dok će ograničenje na nekategorisanim putevima biti postvaljen znak ograničenja do 10 tona težine. Cilj ovih ograničenja je da sačuvamo puteve koje smo asvaltirali za duži niz godina i na korist najvećeg dela naših sugrađana.

Lučani Info