Veće razmatralo planove Doma zdravlja i Komunalca i izveštaj o radu Centra za socijalni rad

Opštinsko veće opštine Lučani danas je počelo minutom ćutanja odavajući poštu preminulom Radovanu Iliću,‭ ‬bivšem predsedniku ove opštine u periodu od‭ ‬1997‭ ‬- 2004.‭ ‬godine.

Na sednici Veća,‭ ‬razmatran je‭ ‬finasijski plan Doma zdravlja Lučani za‭ ‬2020.‭ ‬godinu,‭ ‬zatim izveštaj o radu Centra za socijalni rad u‭ ‬2019.‭ ‬godini,‭ ‬predlog programa poslovanja JKP‭ „‬Komunalac Lučani‭“‬,‭ ‬rešenje o obrazovanju‭ ‬opštinske Komisije za planove,‭ ‬ i doneto rešenje o preusmeravanju aproprijacija po odluci o budžetu opštine Lučani.

Finansijskim planom Doma zdravlja Lučani predviđeno je finansiranje iz opštinskog budžeta u visini od oko sedam‭ ‬miliona dinara.‭ ‬Dva ipo miliona dinara je bilo neophodno za opremanje tri kovid ambulante koje su radile u ambulantama i stacionaru tokom pandemije.‭ ‬Za revitalizaciju računarske opreme Doma zdravlja,‭ ‬neophodno je‭ ‬1,2‭ ‬miliona dinara,‭ ‬za tri agregata za napajanje električnom energijom‭ ‬u vrednosti preko milion dinara.‭ ‬Ostala sredstva su planirana za rekonstrukciju infrastrukturalne opreme Doma zdravlja.

Direktorka Doma zdravlja dr Danica Stefanović je obavestila članove veća da je stacionar u Guči‭ ‬star‭ ‬86‭ ‬godina i da je neophodna rekonstrukcija celog objekta jer je u vrlo lošem stanju.‭ ‬Projekat rekonstrukcije kao i građevinska dozvola su obezbeđeni‭ ‬pa je neophodno aplicirati za potrebna finansijska sredstva.‭

Predsednik opštine Lučani Milivoje Dolović, Foto: GZS

Predsednik opštine je na sednici izrazio zahvalnost zaposlenima i rukovodstvu Doma zdravlja za izuzetno požrtvovan rad tokom kovid epidemije.‭

Direktorka Centra za socijalni rad‭ Natalija Darković ‬je informisala članove veća o radu Centra tokom prethodne godine,‭ ‬navodeći da je sve više izražen problem loše demografske slike opštine,‭ ‬najpre zbog negativnog prirodnog priraštaja kao i zbog intenzivnog odlaska mladih prema većim centrima.‭ ‬U izveštaju o radu‭ ‬se navodi da prema podacima iz popisa stanovništva iz‭ ‬2011.‭ ‬godine,‭ ‬broj stanovnika opštine je bio‭ ‬21‭ ‬hiljada stanovnika,‭ ‬a u‭ ‬2018.‭ ‬godini‭ ‬18.600‭ ‬stanovnika.‭ ‬Od tog broja preko‭ ‬40‭ ‬odsto stanovništva je‭ ‬niske obrazovne strukture,‭ ‬ bez srednje škole.‭ ‬Neoženjenih muškaraca je‭ ‬3027‭ ‬a neudatih žena‭ ‬1590.‭ ‬Radi se o muškarcima sa seoskog područja u poznijim godinama.‭

Broj rođene dece u‭ ‬2018.‭ ‬godini je bio‭ ‬155‭ ,‬a broj umrlih u istom periodu je‭ ‬364.‭ ‬Prosečna starost majki pri rađanju prvog deteta je preko‭ ‬26‭ ‬godina, a prosečna starost stanovništva je‭ ‬47‭ ‬godina.‭ ‬Indeks starenja je izuzetno visok,‭ ‬što znači da je najveći broj stanovnika stariji od‭ ‬60‭ ‬godina.‭ ‬Prema uzročnosti smrti kod‭ ‬364‭ ‬umrlih lica u‭ ‬2019‭ ‬godini,‭ ‬na prvom mestu,‭ ‬u‭ ‬224‭ ‬slučaja su bolesti srca i krvotoka,‭ ‬u‭ ‬70‭ ‬slučaja su tumori.‭ ‬Broj zaključenih brakova tokom prošle godine je‭ ‬67,‭ a ‬razvedenih‭ ‬18.‭

U izveštaju je navedeno da je broj‭ ‬zaposlenih u opštini‭ ‬4750,‭ ‬od čega je‭ ‬3575‭ ‬zaposleno u privrednim subjektima,‭ ‬780‭ ‬preduzetnika i‭ ‬390‭ ‬individualnih poljoprivednika.

Na sednici Veća je istaknuto da je‭ ‬1684‭ ‬korisnika usluga Centra za socijalni rad u‭ ‬2019.‭ ‬godini što je oko‭ ‬10‭ ‬odsto ukupnog stanovništva.‭ ‬Na smeštaju u socijalnim ustanovama je‭ ‬32‭ ‬punoletna korisnika.‭ ‬Na evidenciji Centra je‭ ‬276‭ ‬korisnika sa invaliditetom i‭ ‬96‭ ‬korisnika sa pravom za tuđu pomoć i negu.‭ ‬Ukupan broj korisnika stalne novčane socijalne pomoći je‭ ‬415.‭ ‬Tokom prethodne godine,‭ ‬ukupan broj nasilja u porodici je bio‭ ‬96‭ ‬i žrtve su uglavnom bile žene.

Direktor JKP‭ „‬Komunalac Lučani‭“ ‬Zoran Vučićević je upoznao članove Opštinskog veća sa programom poslovanja ovog preduzeća u tekućoj godini,‭ ‬navodeći da je neophodna hitna nabavka vozila za održavanje kanalizacinih cevi kao‭ ‬i auta za prevoz smeća.‭ ‬Planom je poseban akcenat stavljen na revitalizaciju‭ ‬13‭ ‬pumpnih postrojenja potrebnih za punjenje‭ ‬14‭ ‬bazena zdrave pijaće vode.‭ ‬Stalni zadatak javnog preduzeća je i naplata nagomilanih dugovanja od korisnika usluga,‭ ‬kako od stanovništva tako i od pivrednih subjekata.‭

Na ovoj sednici,‭ ‬veće je donelo i odluku o obrazovanju Komisije za planove opštine Lučani na novi mandat‭ ‬od četiri godine.

O ovoj odluci kao i o svim dokumentima koja su članovi veća usvojili,‭ ‬završnu reč će dati skupštinski odbornici na sednici koja ubrzo predstoji.‭

Lučani Info