32. sednica Opštinskog veća: Usvojeni izveštaji, doneti planovi rada i utvrđena ekonomska cena vrtića

Na 32. sednici Opštinskog veća razmatrani su i usvojeni izveštaji o radu regionalnih javnih preduzeća “Rzav” i “Duboko”. U izveštaju JP “Rzav ” Arilje se navodi da je tokom prethodne godine preduzeće proizvelo i isporučilo 17,5 m3 vode za piće, što je za 7,9 odsto više u odnosu na plan. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje iz Užica i Čačka, tokom čitave godine voda je bila dobrog kvaliteta. Za ovaj period preduzeće je ostvarilo dobit od 13,6 miliona dinara. Plan je ostvaren 98 odsto. Investiciona ulaganja su dosta manja u odnosu na plan. Projekat profila “Svračkovo” se finansira iz udruženih sredstava osnivača i resornog ministrastva. Urađen je i projekat sanacije klizišta koji usporava realizaciju projekta “Svračkovo” a završetak radova na akumulaciji se očekuje do 2025. godine.

Tokom prethodne godine JKP “Duboko” je prihvatilo preko milion tona selektovanog otpada, što je 19,82 odsto od ukupne primljene količine a koji se selektuje od 2015. godine. Opština Lučani je u 2019. godini isporučila hiljadu i trista tona selektovanog otpada. Preduzeće je ukupno u prošloj godini primilo 602 hiljade tona otpada i smestilo na deponiju čiji je kapacitet 510 hiljada m3. U okviru programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina a u saradnji sa Razvojnom agencijom “Zlatibor” iz Užica, pripremljen je projekat za selekciju komunalnog otpada iz domaćinstava i prigradskoh naselja. U izveštaju se navodi da je preduzeće nabavilo prese za baliranje kao i neophodnu IT opremu. Sprovedene su i obuke za zaposlene u komunalnim preduzećima kao i trening za buduće edukatore stanovništva u prikupljaju selektovanog otpada. Preduzeće je ove godine ipak poslovalo sa gubitkom od 4,2 miliona, najpre zbog neizmirenih obaveza komunalnih preduzeća osnivača.

Veće je dalo saglasnost na program rada Crvenog krsta tokom 2020. godine, u kome se navodi da će najvažniji zadatak ove ustanove biti: omasovljavanje davalaštva krvi, prva pomoć, zdravstvena preventivna delatnost, socijalna delatnost, delovanje u nesrećama, rad sa omladinom. Značajna pažnja će biti posvećena jačanju volonterske baze Crvenog krsta.

Na polju dobrovoljnog davalašta krvi potreban je kontinuirani rad na povećanju broja davalaca a kroz organizovane akcije davalaštva. Naredna takva akcija je planirana za 12. mart u Guči. Pod okriljem Crvenog krsta organizovana je i narodna kuhinja koja svakodnevno isporučuje 150 obroka, i to 100 za socijalno ugrožene u Guči i 50 u Lučanima. Finansijski plan za 2020. godinu je oko 10 miliona dinara koje će obezbediti budžet opštine Lučani.

Na sednici je usvojen i godišnji program rada opštinskog Kulturnog centra. Programom za tekuću godinu su predviđene aktivnosti u oblasti književnosti, muzike, likovne i primenjene umetnosti, pozorišne umetnosti, umetničke igre, filmske umetnosti, digitalnog stvaralaštva kao i ostalih kulturnih sadržaja. Tokom ove godine su planirane manifestacije: Sabor trubača, Raspevano Dragačevo, predtakmičenje u Kotraži, Sabor rokrnrola u Lučanima, Mitrovdan u Viči, Kupusijada u Puhovu, Sećanje na prvi Sabor, Dan opštine Lučani Dečija nedeljanovogodišnje i božićne svečanosti, programi povodom seoskih i verskih praznika: Petrovdan u Markovici, Ilindanski dani u Donjoj Kravarici. Za navedene aktivnosti finansijskim planom je predviđeno 45 miliona koji će biti izdvojeni iz opštinskog budžeta i 400 hiljada dinara iz sopstvenih sredstava Centra.

Na ovoj sednici je utvrđena ekonomska cena dečijeg vrtića za jaslene i vaspitne grupe u inosu od 22.071 dinar na mesečnom nivou za svako dete. Od ovog iznosa, roditelji su u obavezi da plate 4.401 dinara, što je 20 odsto od ukupne cene a ostali iznos plaća se iz budžeta opštine. Utvrđena cena predškolskog programa mesečno po detetu je 13.243 dinara, od čega je roditelj u obavezi da plaća 2.650 dinara a ostatak obezbeđuje opštinski budžet.

Na sednici je doneta i odluka o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine na šta nas zakon obavezuje. Doneta je i odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine, godišnji izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije, godišnji plan rada u 2020. godini, program mera na smanjenju rizika od poplava. Navedena dokumenta su usvojena na nedavno održanoj sednici Štaba za vanredne situacije.

Usvojeni su i završni izveštaji svih sportskih organizacija za 2019. godinu kao i data saglasnost na godišnji program za tekuću godinu. Obrazovane su i komisije za izbor programa i projekata KUD-ova koji se finansiraju iz budžeta kao i Komisija za odobravanje sredstava za vantelesnu oplodnju.

Lučani Info / Foto: GZS