Za sportsku halu u Lučanima, novih 27 miliona

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je iz republičkog budžeta izdvojilo 12
miliona dok će opština Lučani odvojiti još 15 miliona dinara za nastavak radova na
sporskoj hali u Lučanima.

Danas je predsednik opštine, Milivoje Dolović sa nadležnim ministarstvom za lokalnu
upravu potpisao ugovor o finansiranju nastavka projekta izgradnje i opremanja sportske hale u
Lučanima u vrednosti od 12 miliona dinara sa udruženim opštinskim sredstvima u vrednosti
od 15 miliona koja su budžetom za ovu godinu i planirana.

Predviđeni radovi podrazumevaju izgradnju pregradnih zidova, molersko fabrarske radove,
ugradnju protivpožarnog sistema, postavljanje dela keramike, elektro i vodovodne mreže,
sanitarija i ventilacionog sistema kao i opremanje hale sa tribina stolicama. Predstoji
tender za izbor izvođača i nastavak radova na hali, koji se očekuju početkom maja.
Inače, na spotrskoj hali koja je započeta još 2007. godine potpuno su prekinuti radovi skoro pet
punih godina, a onda je 2020. godine, preko JUPA fonda (Jedinice za upravljanje projektima) pri
Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, opredeljeno 25 miliona za nastavak
značajnih radove na hali a koji se ovih dana završavaju.

Tim sredstvima je okončano malterisanje i krečenje unutrašnjih zidova, stolarija, elektro
radovi i postavljena klima komora. U cilju nastavka aktivnosti na okončanju ovog projekta,
prošle godine je iz opštinskog budžeta opredeljeno još sedam miliona dinara za nabavku
sportske opreme za opremanje hale.

Do konačnog završetka sportske hale u Lučanima ostaće da se uradi ugradnja parketa u sporskoj
dvorani, parterno uređenje ispred objekta i podstanica za grejanje objekta za šta će nam
trebati dodatna sredstva. Nakon svih navedenih investicija i radova, nadzire se konačna
realizacija projekta koji traje skoro 15 godina.

Lučani Info