Zajedno možemo sve!

Povodom međunarodnog Dana žena, sekcija žena Sindikalne organizacije preduzeća ”Milan Blagojević-Namenska” organizovala je sinoć u Domu kulture prvu u nizu tribina koje će u narednom periodu organizovati ova sekcija.

Ideja je potekla od žena sekcije i kao krajnji cilj odredila bitne činioce u društvu koji treba da dožive, shvate i razumeju uslove, težinu i specifičnost rada žena u industriji i da skrenu pažnju na ulogu industrijske žene u rodnom, radnom i društvenom životu. Da se inicira pozitivno razmišljanje o međusobnom i uzajamnom razumevanju i poštovanju profesija, odnosa i saradnje.

Upravo primena slogana da zajedno možemo sve treba i mora da bude primenljiva u svakodnevnom životu i susretanju!

Na tribini su učestvovali predstavnici preduzeća ”Milan Blagojević-Namenske” koji su govorili u ime sekcije žena:

-Milka Jovanović Božić, referent za odnose sa javnošću preduzeća MB-N
-Predrag Ilić,rukovodilac RJ”Raketna goriva”
-Marina Jaćimović, rukovodilac sektora”Bezbednost i zaštita”

Lučani Info / Radio D